Menu

Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

13-14 czerwca 2015  •  Płońsk  •  Płońsk

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza w dniach 13-14 czerwca 2015 na XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa i VII Mazowiecką Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Największe na Mazowszu targi rolne organizowane pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego    cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i zwiedzających, wśród których znajdują się beneficjenci naszych usług – rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich.

W programie:

•        na poletkach doświadczalnych prezentacja nowych odmian roślin uprawnych, nowoczesnych technologii upraw, działania środków ochrony roślin i nawozów

•        konferencja nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie nowych możliwości inwestowania w  rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich

•                    wystawa ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej

•                    prezentacja nowych środków do produkcji zwierzęcej

•                    kiermasz wydawnictw MODR

•                    indywidualne doradztwo fachowe

•                    kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych

•                    prezentacja dziedzictwa kulinarnego i kulturowego wsi mazowieckiej

•                    wystawa zwierząt hodowlanych (klacze, bydło mleczne, trzoda chlewna)

•                    konkurs  na „Najciekawsze Stoisko”

•                    konkurs na „HIT Targowy”

•                    XX Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

•                    V Ekologiczny Turniej Rodzinny

 

Teren wystawy

Co roku przygotowujemy dla zwiedzających wystawę zwierząt, maszyn, sprzętu i urządzeń do produkcji rolnej na placu, który zajmuje powierzchnię ponad 3 ha. Technologię uprawy roślin rolniczych, nowe odmiany oraz pokazy pracy maszyn rolniczych prezentujemy na polu doświadczalnym o pow. 20 ha.

Hodowcy zwierząt prezentują swój najlepszy materiał hodowlany, w takich grupach jak: trzoda chlewna, bydło mleczne i klacze. Najlepsze zwierzęta są nagradzane tytułami czempionów w różnych kategoriach.

Firmy pokazują nowoczesne ciągniki, kombajny, maszyny i urządzenia do produkcji rolnej, oraz osiągnięcia nauki w zakresie hodowli i nasiennictwa, chemii rolnej, produkcji pasz, preparatów weterynaryjnych, oferują przetwory branży rolno-spożywczej. Bogatą ofertę przedstawiają przedsiębiorcy zajmujący się budownictwem, ogrodnictwem, pszczelarstwem, ochroną środowiska.  Do korzystania ze swoich usług zachęcają wydawnictwa rolnicze, firmy ubezpieczeniowe i doradcze. Wystawie towarzyszy kiermasz ogrodniczy i prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi polskiej.

Z planem wystawy, lokalizacją i wykazem firm uczestniczących w targach można zapoznać się na stronie internetowej MODR pod adresem www.modr.mazowsze.pl w ostatnim tygodniu przed wystawą.

Pole doświadczalne

Na polu doświadczalnym są prezentowane między innymi:

  • kolekcje odmian roślin rolniczych – ok. 300 odmian 
  • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze – pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, dwa poziomy agrotechniki w dwu powtórzeniach
  •  technologie uprawy, w tym: porównanie działania środków ochrony roślin – bloki herbicydowe oraz fungicydowe na pszenicy ozimej, siew alternatywny różnych gatunków zbóż, uprawa pszenicy ozimej w monokulturze – demonstracja prowadzona na 2 różnych stanowiskach glebowych, siew rzepaku ozimego w międzyrzędzia co 45 cm, ocena działania aktywatorów w uprawach rzepaku, kukurydzy, pszenicy.

    Zainteresowani uprawami roślin rolniczych otrzymają bezpłatnie „Przewodnik po polu doświadczalnym ”opracowany przez pracowników Oddziału Poświętne MODR, dofinansowany przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Mazowieckiego.

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych wymaga od polskich rolników zdobywania nowej wiedzy. O tym jakie działania badawcze są i będą prowadzone na potrzeby rolników poinformują podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa przedstawiciele instytutów naukowych. Zainteresowanych innowacjami w rolnictwie zapraszamy na stanowisko pod takim właśnie hasłem.

Targom towarzyszy wiele konkursów i atrakcji. Do rodziców z dziećmi kierowana jest V edycja Ekologicznego Turnieju Rodzinnego. Celem Turnieju jest propagowanie wiedzy o przyrodzie, jej ochronie, ekologii, sozologii, leśnictwie, odnawialnych źródłach energii i sprawności fizycznej. Mazowiecki KSOW również wpiera tę inicjatywę i funduje interesujące nagrody dla uczestników.

Zapraszamy

druk_PLAKAT_21.05.jpg
druk_PLAKAT_21.05.jpg