Menu

Międzynarodowa konferencja poświęcona problemom rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE

11 marca 2016  •  Jasionka  • 

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Jasionce w dniach 11-12 marca 2016 r. Tradycyjnie już będzie poświęcone problemom rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE.

Konferencje w Jasionce organizowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, pod auspicjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są miejscem corocznych spotkań i dyskusji z udziałem wybitnych promotorów europejskiej i krajowej polityki wobec rolnictwa i terenów wiejskich, przedstawicieli kręgów akademickich, instytucji otoczenia rolnictwa, a także członków organizacji rolniczych i lokalnych społeczności z terenów wiejskich, zajmujących się na co dzień tą dziedziną życia politycznego i społeczno-gospodarczego w Polsce i w Europie. Dyskusje i debaty podejmowane podczas naszych konferencji obejmują szerokie spektrum zagadnień rozwoju wsi i rolnictwa, i stanowią cenne źródło inspiracji dla wszystkich biorących w niej udział.

Konferencja odbywać się będzie w szczególnym i trudnym okresie, zarówno dla Europy, jak i dla Polski. Ten czas największych europejskich wyzwań i zagrożeń chcemy postrzegać jako bodziec do poszukiwania szans i możliwości dla terenów wiejskich. Rolnictwo - to z jednej strony olbrzymie dziedzictwo kultury, pracowitości, ziemi, a z drugiej strony ogromne możliwości, w tym również dla rozwiązywania problemów migracyjnych dotyczących krajów aspirujących do członkostwa w strukturach UE takich jak Ukraina, które są dzisiaj jednym z największych wyzwań dla Unii Europejskiej. Dobre rozwiązania w rolnictwie dla takich krajów jak np. Ukraina, aspirujących do Unii Europejskiej, będą zmniejszać presję migracyjną.

12.00 Otwarcie konferencji

12.15 Panel I: Wspólna Polityka Rolna - szanse i zagrożenia
Prelegenci:
Phil Hogan – Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Zagórski – Członek rady programowej Fundacji EFRWP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14.00 Obiad

15.00 Panel II: Rolnictwo na Ukrainie - sytuacja bieżąca i perspektywy w obliczu potencjalnej akcesji do struktur UE.
Prelegenci:
Oleksij Pavlenko - Minister Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy
Artur Balazs – prezes Kapituły Fundacji EFRWP, konsul honorowy Węgier
Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego
Jerzy Buzek – Eurodeputowany, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

16.45 przerwa kawowa

17.00 Panel III: Ogłoszenie ustanowienia nagrody im. Józefa Ślisza, wybitnego lidera niezależnego ruchu ludowego w 15-stą rocznicę śmierci.
Mowa Jarosława Kaczyńskiego – prezesa Prawa i Sprawiedliwości

18.00 Podsumowanie konferencji