Menu

Międzynarodowa Konferencja Rolnicza w Jasionce k. Rzeszowa: „Kraje Europy Środkowej w obliczu reformy Wspólnej Polityki Rolnej”

11 marca 2017  •  Jasionka k. Rzeszowa  • 

Tegoroczna edycja Międzynarodowej Konferencji Rolniczej w Jasionce k. Rzeszowa przypada w okresie wyjątkowym dla polskiego rolnictwa, które w 2017 roku stoi w obliczu szeregu wyzwań związanych ze zmieniającą się sytuacją polityczną w Europie i na świecie. Wydarzenia takie jak Brexit zmuszają do zastanowienia się nad przyszłością Unii Europejskiej, a co za tym idzie również Wspólnej Polityki Rolnej. Konferencja w Jasionce będzie okazją do poruszenia kwestii obecnego kształtu WPR oraz proponowanych w niej zmian.

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem Komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Phila Hogana oraz ministrów i wiceministrów resortów rolnictwa krajów Europy Środkowej zostaną przybliżone plany i propozycje Komisji Europejskiej dot. reformy Wspólnej Polityki Rolnej, ale również oczekiwania oraz propozycje państw, których ona dotyczy. Istotnym elementem dyskusji będzie również kształt polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku.

Drugim ważnym tematem poruszonym podczas Konferencji w Jasionce będzie problematyka zarządzania sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie, w kontekście decyzji Ministerstwa Rolnictwa dot. przeznaczenia kwoty blisko 1 mld zł, czyli ponad czterokrotnie więcej niż dotychczas, na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych. Zdaniem Fundacji jest to dobry krok w kierunku upowszechnienia ubezpieczeń rolnych, a także przeglądu i zdefiniowania instrumentów zarządzania kryzysowego sektora rolniczego
w Polsce.

W 2017 roku po raz pierwszy Jasionce zostanie także wręczona nagroda im. Józefa Ślisza, działacza NSZZ RI „Solidarności”, lidera chłopskiego, autora licznych inicjatyw służących rozwojowi polskiej wsi, który wspierał ruchy społeczno-polityczne zmierzające do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i demokracji. Nagroda przyznawana przez Kapitułę Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich
i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

Konferencja w Jasionce k. Rzeszowa to jedna z najważniejszych inicjatyw poświęconych tematyce rozwoju obszarów wiejskich która, odbywa się cyklicznie od 2011 roku. Jest okazją do wymiany poglądów na temat perspektyw stojących przed polską wsią, a tematyka sesji i poszczególnych debat co roku obejmuje najważniejsze kwestie dotyczące mieszkańców obszarów wiejskich. Ideą konferencji w Jasionce jest również wypracowanie rozwiązań istotnych z punktu widzenia rozwoju rolnictwa w Polsce, a także w Unii Europejskiej. Co roku w inicjatywie uczestniczą znane osobistości ze świata polityki i nauki, a także przedstawiciele Unii Europejskiej oraz społeczności międzynarodowej.
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.