Menu

Mikrobiologia w XXI w. w 50-lecie śmierci Profesora Rudolfa Stefana Weigla

Organizator: Katedra Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Termin: 24-26.09.2007

Więcej informacji: http://weiglconference.sggw.pl/