Menu

Największe targi rolnicze północno-wschodniej Polski

27-28 czerwca 2015  •  Szepietowo  •  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kilkuset wystawców krajowych i zagranicznych, ponad tysiąc zwierząt hodowlanych, dwa dni wypełnione pokazami, konkursami, spotkaniami edukacyjnymi i handlowymi – tak w dużym skrócie przedstawia się program największego w północno-wschodniej Polsce wydarzenia branży rolniczej. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – bo o niej mowa – odbędzie się 27 i 28 czerwca 2015 r. na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Największe targi rolnicze północno-wschodniej Polski Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – bo o niej mowa – odbędzie się na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Już po raz dwudziesty drugi hodowcy wystawią do konkursu swoje najlepsze zwierzęta, a wystawcy z branży rolniczej zaprezentują bogatą ofertę targową.

Hodowlana czołówka

Podczas Wystawy można będzie podziwiać najpiękniejsze okazy: bydła ras mlecznych i mięsnych, koni, owiec, drobiu i królików. Jak na mleczną potęgę kraju przystało licznie zaprezentuje się bydło mleczne. Hodowcy przywiozą ponad 200 krów i jałowic. Wśród bydła mięsnego będzie okazja oglądać rasy: limousin, charolaise, simental i hereford. Jak zwykle widowiskowo zaprezentują się konie. Hodowcy przywiozą okazy rasy polski koń zimnokrwisty oraz typ sokólski. Nie zabraknie również cieszących oko szynszyli, królików i ptactwa ozdobnego. Łącznie będzie ponad 1000 zwierząt, najlepszych przedstawicieli swoich ras. Sobotnia wycena zwierząt wyłoni superczempionów, czempionów i wiceczempionów.

Regionalnej Wystawie będzie towarzyszyć III Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych. 70 hodowców z Polski i dwóch z Litwy wystawi ponad 500 królików w 48 rasach. Prezentowane króliki będzie można nie tylko oglądać, ale i zabrać do domu. Wszyscy chętni będą mogli zakupić króliki na specjalnej giełdzie.

Wszystko dla rolnictwa

Szepietowo co roku przyciąga wielu krajowych i zagranicznych przedstawicieli agrobiznesu. Na Wystawę przyjadą znani producenci maszyn rolniczych, wyposażenia budynków inwentarskich, urządzeń udojowych oraz firmy paszowe, nawozowe, finansowe i doradcze oraz instytucje obsługujące rolnictwo. Nie zabraknie również firm dbających o postęp hodowlany z zakresu genetyki. W sumie na powierzchni ponad 10 hektarów swoją ofertę zaprezentuje ponad 400 wystawców. U źródła rolnicy dowiedzą się o nowościach i nowatorskich rozwiązaniach technologicznych. Kontakty zawarte w czasie czerwcowych spotkań owocują wieloma przedsięwzięciami, które budują infrastrukturę podlaskiego rolnictwa.

Edukacja i doświadczenia

Wystawie towarzyszą Dni z Doradztwem Rolniczym, które są okazją do skorzystania z kompleksowego doradztwa z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej, zasad integrowanej ochrony środowiska, ekonomiki produkcji, przedsiębiorczości, PROW 2014-2020, ekologii i agroturystyki. Tradycją targów w Szepietowie jest stoisko informacyjno-promocyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych agencji rolniczych. To tam od ekspertów można będzie uzyskać ważne informacje dotyczące finansowania działań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich na lata 2014–2020.

Dużą atrakcją Wystawy będzie możliwość obejrzenia unikalnej kolekcji ponad 250 odmian roślin uprawnych – zbóż, kukurydzy, traw oraz roślin strączkowych i oleistych. Fachowcy z PODR w Szepietowie doradzą i zaprezentują przeprowadzane na polach doświadczenia: nawozowe, odmianowe i te z ochroną roślin.

Natomiast seminaria na temat intensyfikacji produkcji zwierzęcej będą źródłem cennej wiedzy poprawiającej rentowność stada.

Pokazy młodych hodowców

Jak prawidłowo ostrzyc zwierzę, uczesać je i wymodelować? Co to jest fitting i bedding? Jak sprawić, by jałówka była posłuszna na ringu i pięknie prezentowała swe atuty? Tego wszystkiego nauczą się młodzi hodowcy z województwa podlaskiego i mazowieckiego. 23 czerwca rusza II edycja Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców. W odróżnieniu od tradycyjnej oceny, tym razem sędzia zamiast jałówek oceniał będzie przygotowującą je młodzież. Zdobyty warsztat i nowe umiejętności uczniowie jedynej w Polsce takiej Szkoły, zaprezentują na szepietowskim ringu już w piątkowe popołudnie – 26 czerwca.

Stałym akcentem programu będzie konkurs dla najmłodszych hodowców. Dzieci w przedziale wiekowym 8-10 lat zaprezentują się z hodowlanymi „pupilami”. Zapraszamy do obejrzenia dokonań młodych hodowców już 28 czerwca.

Zapraszamy 27 i 28 czerwca na największą w regionie imprezę rolniczą – Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych - Agroarena w Szepietowie.

W programie również:

Ekspozycja maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej

Prezentacje drobnego inwentarza i lokalnych ras zwierząt

Zwiedzanie pół doświadczalnych i demonstracyjnych

Centralne stoisko informacyjno - promocyjne MRiRW oraz podległych agencji (ARiMR, ARR, ANR, KRUS)

Piknik wieprzowy (Podlaska Izba Rolnicza)

Doradztwo rolnicze, prasa i literatura fachowa

Degustacja wołowiny

Pokaz techniczny tłoczenia i estryfikacji oleju rzepakowego

Konkursy i występy zespołów artystycznych

Stoiska twórców ludowych

Zwiedzanie pasieki

Park zabaw dla dzieci

Patronat:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wojewoda Podlaski

Marszałek Województwa Podlaskiego

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prezes Agencji Rynku Rolnego

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych

Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego