Menu

Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym

11 grudnia 2013  •  Warszawa  •  Stadion Narodowy

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji miesięcznika Farmer i portalu farmer.pl „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym“.

Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym

Jest to projekt dedykowany szczególnie rolnikom wielkoobszarowym. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia integrowanej ochrony roślin, nawożenia jako elementu, który ma ją wspomagać oraz rola jaką odgrywają biostymulatory. Poddana dyskusji zostanie również tematyka związana ze Wspólna Polityką Rolną w nowej perspektywie.

Po Konferencji zapraszamy do zwiedzania Stadionu Narodowego z przewodnikiem!

Zakres tematyczny:

Integrowana Ochrona Roślin już od 1 stycznia 2014 r. - nowe zasady

Pierwszeństwo niechemicznych metod ochrony roślin, strategie działania
Dawki dzielone w integrowanej ochronie roślin a zapisy etykiet środków ochrony roślin
Prewencja w integrowanej ochronie pod kontrolą
Edukacja i monitoring nierozdzielnymi elementami ochrony roślin
Metodyki ochrony jako narzędzia w ochronie upraw
Decyzje strategiczne i systemy wspomagania decyzji w integrowanej ochronie
Kontrola w wymiarze praktycznym

Strategia nawożenia w integrowanej produkcji roślin

Nawożenie strategicznym czynnikiem wspomagającym odporność roślin
Optymalizacja nawożenia przy użyciu nawozów dolistnych w praktyce
Wiedza i źródła jej pozyskiwania niezastąpione w integrowanej ochronie roślin

Biostymulatory - wspomaganie roślin siłami natury - czy warto?

Biostymulatory - placebo poparte zasobnością gleb czy działający środek?
Stres w wegetacji - czy każdy można „wyleczyć", czy każdemu można przeciwdziałać?
Formy biostymulatorów i ich skuteczność

Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie

Dopłaty do gruntów rolnych zależne od nowych wymagań stawianych rolnikom
Programy rozwoju obszarów wiejskich - czy uległy zmianie?

Nasze rolnictwo - spojrzenie biznesu na sektor agro, wymiana myśli i doświadczeń (panel dyskusyjny)

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy zgłoszenia.

×