Menu

Nauka dla Biznesu - bariery we wdrażaniu innowacji

Termin: 10 października 2007
Miejsce: Pałac Rektorski SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowskiej 166
Organizator: Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW

Konferencja podsumuje projekt: „Wsparcie innowacji w sektorze rolno-spożywczym poprzez tworzenie sieci współpracy i rozwój Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.6.

Program konferencji:

  • SGGW – możliwości współpracy z biznesem - prof. dr hab. Alojzy Szymański, Prorektor SGGW
  • Współpraca nauki i biznesu w nowej perspektywie funduszy strukturalnych - Tomasz Nowakowski, Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
  • Wyniki Projektu „Wsparcie innowacji w sektorze rolno – spożywczym poprzez tworzenie sieci współpracy i rozwój Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW” - mgr Katarzyna Margel-Głowacka, Kierownik Projektu
  • Funkcje benchmarkingu w klastrze spożywczym – dr hab. Agnieszka Wierzbicka , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Bariery we wdrażaniu innowacji – perspektywa przedsiębiorstw – dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Dyrektor Departamentu Eksperckiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
  • Działania PAPR na rzecz innowacyjności. Irma Pęciak, Dyrektor Zespołu Innowacji i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Innowacyjna współpraca organizacji otoczenia biznesu w realizacji projektu „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw”. Barbara Kosicka - Dyrektor Biura KIGNET, Krajowa Izba Gospodarcza.

Więcej informacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego