Menu

Nowoczesna produkcja mleka po raz czwarty!

27 lutego 2018  •  Piątnica  •  Hotel Belfort

Przed nami kolejna edycja konferencji dedykowanej producentom mleka.

Nowoczesna produkcja mleka po raz czwarty! Nowoczesna produkcja mleka po raz czwarty!

Trzeba przyznać, że rok 2017 był sprzyjający dla branży mleczarskiej, jednocześnie nie należy się spodziewać, że taka koniunktura będzie trwała wiecznie. Podczas debaty otwierającej konferencję zastanowimy się jak w świadomy sposób kierować rozwojem gospodarstwa i jak działać na niestabilnym rynku.

Następnie zaprosimy Państwa na wykłady, w których poruszymy niezwykle ważną kwestię, jaką jest zdrowotność zwierząt. Omówimy, jak zdrowotność wymienia i nóg wpływa na produkcję mleka oraz długość użytkowania krów. Nie zabraknie również wątków żywieniowych. Podpowiemy, jak podwoić zyski z użytków zielonych, głównego filaru bazy paszowej krów mlecznych. Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem i 27 lutego spotkamy się w Piątnicy!