Menu

Paliwa alternatywne. Biopaliwa i biokomponenty w Polsce

Termina: 27 września 2007 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Mazowiecki, Kuźnia Smaku, ul. Mazowiecka 10

W czasie konferencji zasaną omówione Narodowe Cele Wskaźnikowe, aktualny stan prawny, prognozy podaży i popytu surowców do produkcji biopaliw i biokomponentów, możliwości produkcji biopaliw, źródła finansowania inwestycji. Zabiorą także głos producenci biopaliw i biokomponentów.
 
Patronat honorowy: Ministerstwo Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Energii, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku

Program konferencji*:

  • Biopaliwa i biokomponenty w świetle przepisów prawnych
  • Źródła finansowania
  • Przyszłość biopaliw
  • Praktyka w zakresie wdrażania biopaliw
  • Branże wspierające rozwój biopaliw
  • Rynek biopaliw w krajach Unii Europejskiej
  • Stanowisko przedstawicieli środowiska naukowego wobec wybranych tematów biopaliwowych

* Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatorów.

 

Więcej informacji: www.paliwa.pl