Menu

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Data festiwalu: 10 – 13 października 2007 r.

Miejsce festiwalu: Akademia Rolnicza w Poznaniu

Organizator festiwalu: Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką Akademii Rolniczej w Poznaniu

Poznańskiemu Festiwalowi Nauki i Sztuki, organizowanemu przez Kolegium Rektorów Miasta Poznania, patronują Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania.

IDEA FESTIWALU - to niepowtarzalna szansa zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki i zobaczenia na własne oczy jej związku z życiem codziennym.

Ważnym celem festiwalu pozostaje nadal integracja środowiska akademickiego. Ze względu na udział najwybitniejszych przedstawicieli nauki od lat hasło Festiwalu brzmi "UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH".

W Festiwalu udział biorą uczelnie miasta Poznania, placówki naukowo-badawcze i ośrodki kultury. Spodziewamy się ponad 60.000 Uczestników. Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowaliśmy ponad 300 imprez wraz ze specjalnymi propozycjami dla szkół. Akademia Rolnicza zaprasza na 44 z nich.

Więcej: Poznański Festiwal Nauki i Sztuki