Menu

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego i dotacji UE na rozwój spółdzielni w okresie programowania 2007

Termin: 18 stycznia 2008 r
Organizator: Krajowa Rada Spółdzielcza
Miejsce: Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa

Warsztaty poświęcone bedą przekazaniu informacji o dostępnych dla spółdzielczości środkach unijnych; pozwolą na zdobycie doświadczeń w zakresie pracy nad projektem i jego wdrażaniem. Warsztaty pomogą w nabyciu wiedzy dotyczącej monitoringu i ewaluacji, a uzyskane podczas zajęć warsztatowych informacje pomogą w dokonaniu wyboru źródła finansowania działań dla planowanych przedsięwzięć przez spółdzielnie.

Prowadzący warsztaty – trener Narodowego Centrum Kultury, autor poradnika pt. "Fundusze dla Ciebie" – Hieronim Wawrzyński podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie aplikowania o środki unijne jak również zapozna z narzędziami i technikami umożliwiającymi opracowanie skutecznego projektu. Wskaże najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę dotyczącą monitoringu, ewaluacji, promocji i wizualizacji projektu.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 300,00 zł od osoby. (Cena obejmuje: koszt materiałów dydaktycznych oraz serwis kawowy na sali wykładowej.)

Więcej informacji i zgłoszenia: www.krs.com.pl