Menu

Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej

12-13 września 2011  •  Warszawa  • 

Międzynarodowa konferencja naukowa realizowana w ramach projektu naukowego „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”.

12-13 września 2011 r. Warszawa, SGGW

Celem wydarzenia jest wskazanie dróg rozwoju segmentu wołowiny kulinarnej w Polsce oraz odpowiedź m.in. na pytania:
- Czym jest holistyczne podejście do produkcji i konsumpcji żywności?
- Czym jest innowacyjna produkcja wołowiny?
- Jakie korzyści niesie konsumentom i wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw ?
- Jak wdrażać wyniki projektu oraz światowej nauki do praktyki biznesowej i rynkowej związanej z produkcją wołowiny o wysokiej i gwarantowanej jakości?

Konferencja i projekt badawczy będący jej zaczynem są filarem budowy segmentu wołowiny kulinarnej w Polsce.
Konferencja będzie unikalną platformą dyskusji i wymiany doświadczeń, pozwoli naukowcom jeszcze lepiej poznać oczekiwania producentów, przetwórców, dystrybutorów i klientów, by jak najbardziej precyzyjnie przygotować receptę na udany biznes wołowinowy. Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw będą mieli szansę usłyszeć o korzyściach, jakie niesie dla nich biznes wołowy.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną po raz pierwszy rezultaty i wyniki badań prowadzonych od półtora roku, na każdym etapie łańcucha - od produkcji, przez dystrybucję po komunikację z konsumentem. Badania obejmują analizę barier rozwoju rynku wołowiny, odpowiadają na pytania o poziom wiedzy i nastawienie do podejmowanych w Polsce prób produkcji i sprzedaży wołowiny gwarantowanej jakości QMP. Ciekawe są wyniki badań barier popytu i preferencji konsumenckich: czego konsument oczekuje, jakie ma uwagi, jak postrzega wołowinę? Dzięki badaniom wiadomo, jak będzie wyglądała komunikacja z konsumentem poprzez etykietę wołowiny o gwarantowanej jakości. Firmy, które zdecydują się produkować wołowinę w systemie QMP, otrzymają narzędzia skutecznej komunikacji z konsumentem.

Zachęcamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu wołowego w Polsce. Udział przedstawicieli branży i jej otoczenia: producentów żywca, paszy, ubojni, przetwórni, dystrybutorów mięsa, przedstawicieli sieci handlowych, szefów kuchni i reprezentantów konsumentów ułatwi szybszy i pełniejszy dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym produkcją wysokiej i gwarantowanej jakości wołowiny QMP.