Menu

Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej. Teraźniejszość i przyszłość

11 kwietnia 2014  •  Warszawa  •  Aula Kryształowa SGGW

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach organizuje w dniu 11 kwietnia 2014 roku w Auli Kryształowej SGGW międzynarodową konferencję naukową pt. „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej. Teraźniejszość i przyszłość”.

Celem konferencji jest podsumowanie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jego roli dla przemian w całej gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich. Swoim patronatem objęli niniejszą konferencję: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Udział w tym wydarzeniu zapowiedzieli znamienici goście,
a wśród nich między innymi przedstawiciele Komisji Europejskiej, Posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i rolniczych organizacji branżowych oraz liczne grono reprezentantów ośrodków naukowych z całej Polski - czołowi specjaliści z zakresu ekonomiki rolnictwa.

Ideą Organizatorów jest, by niniejsza konferencja była okazją do wymiany doświadczeń oraz opinii praktyków i przedstawicieli nauki co do osiągnięć, teraźniejszości i przyszłości polskiego rolnictwa w warunkach WPR. Udział w konferencji jest bezpłatny, a do udziału Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia: http://10eu.wne.sggw.pl/