Menu

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej

Termin: 16 listopwada 2007

Organizator: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Tematy konferencji:

  • perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w wybranych krajach, w tym Polsce, po przystąpieniu do UE
  • wpływ rozszerzenia Unii na rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej w UE
  • czynnik ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie ewolucji integracji europejskiej
  • wpływ akcesji grupy nowych członków Unii na światowy handel rolno - spożywczy

Więcej informacji: http://www.kerimsg.sggw.waw.pl/konf2007.htm