Menu

Rozwój obszarów wiejskich. Wspólna polityka rolna

Polska reprezentowana jest przez województwo lubuskie w osobach członka zarządu Andrzeja Szablewskiego i dyrektora departamentu rolnictwa, środowiska i rozwoju wsi urzędu marszałkowskiego Marka Żeromskiego.

Poruszane tematy m.in.: zarządzanie obszarami leśnymi we Wspólnej Polityce Rolnej, energetyczne podejście do obszarów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem biomasy i współczesne problemy lasów. Lubuska delegacja na podstawie zebranych podczas konferencji doświadczeń planuje opracować projekt ochrony obszarów leśnych na terenie naszego województwa.

List intencyjny o przystąpieniu województwa do projektu podpisał w listopadzie 2006 r. ówczesny marszałek Andrzej Bocheński.

Całkowite koszty wyjazdu i pobytu na konferencji w Aracenie, ponosi hiszpańska prowincja Huelva, która jest głównym organizatorem projektu.