Menu

Rozwój rolnictwa i sektora żywnościowego cztery lata po rozszerzeniu

Przewidziana jest Sesja Plenarna, podczas której głos zabiorą Goście Honorowi, w tym Pani Komisarz Fisher Boel, zaś części popołudniowej odbędą się dwie sesje panelowe:
Obszary Wiejskie w świetle reformy Wspólnej Polityki Rolnej: nowa szansa na rozwój czy schyłek wsi?

Sektor żywnościowy – jakie perspektywy w rozszerzonej Europie? W konferencji weźmie udział około 300 osób, reprezentujących środowiska naukowe, eksperckie, przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji rolniczych. Poza materiałami konferencyjnymi rozdawanymi uczestnikom przed konferencją, przewidujemy wydanie publikacji książkowej po konferencji. Książka będzie miała charakter jubileuszowy, bowiem konferencja przypada w 55. roku istnienia Katedry, która jest głównym organizatorem Konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI
SESJA PORANNA (Aula Główna, bud. G SGH, al. Niepodległości 162)
9.30 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 Otwarcie Konferencji
10.45 – 11.30 Wystąpienia Gości Honorowych:

Mariann Fischer –Boel, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi UE
Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Neil Parish, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11:45 – 13.00 Wystąpienia:

Eurodeputowani z nowych krajów członkowskich
Prof. dr hab. K. Duczkowska-Małysz, Kierownik Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich SGH

Odpowiedzi na pytania z sali i podsumowanie Sesji Plenarnej:
Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi UE Mariann Fischer-Boel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki
13.00 Lunch

SESJA POPOŁUDNIOWA
Aula I bud.C SGH, al. Niepodległości 128 (róg Madalińskiego)

16.00 Panel I
Sektor rolno-żywnościowy – jakie perspektywy w rozszerzonej Europie?

Wystąpienia:
Dr Jerzy Plewa, Wicedyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE
Perspektywa europejskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w świetle liberalizacji handlu
Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, Wiceprezes IJHARS
Prof. dr hab. Roman Urban, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Prof. dr hab. Stanisław Zięba, Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk, Prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz
Dr Romuald Ozimek, Wiceprezes Krajowej Unii Producentów Soków
Dr Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia "Polska Federacja Producentów Żywności"
Witold Choiński, Prezes Zarządu, Związek POLSKIE MIĘSO
Andrzej Faliński, Sekretarz Generalny Związku Pracodawców „Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji”

16.00 -16.15 Przerwa na kawę
16.15 – 17.15 Panel II Obszary wiejskie w świetle reformy Wspólnej Polityki Rolnej: nowa szansa na rozwój czy schyłek wsi?

Przewodniczy:
Prof. dr hab. Marek Kłodziński, Prezes Fundacji Counterpart Fund

Wystąpienia:
Prof. dr hab. Maria Halamska, Francuska Akademia Nauk
Potencjał społeczny polskiej wsi
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski
Czy potrafimy wspierać rozwój obszarów wiejskich?
Prof. dr hab. Grzegorz Spychalski, Akademia Rolnicza w Szczecinie, były prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jakość instytucji wspierających wieś i rolnictwo

17. 45 Podsumowanie dyskusji w panelach i zakończenie Konferencji
Dr Jerzy Plewa
Prof. dr hab. Andrzej Babuchowski
Prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz
Eurodeputowany Bogdan Golik