Menu

Targi Rolne „W sercu Polski” XX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

16-17 czerwca 2018  •  Bartoszewice  • 

Dwie ważne i prestiżowe imprezy rolnicze – XX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowla-nych i Targi Rolne „W sercu Polski” – tradycyjnie odbywać się będą w jednym miejscu – na terenach targowych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i… jednocześnie, czyli 17 i 18 czerwca. Ich głównym organizatorem jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach we współpracy z Komitetem Organizacyjnym, w skład którego wchodzą:

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

3. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

5. Urząd Miasta-Gminy Stryków

6. Starostwo Powiatowe w Zgierzu

7. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

8. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi

9. Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

10. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu

ZWIĄZKI HODOWCÓW

1. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

2. Łódzki Związek Hodowców Bydła

3. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 4. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS

5. Regionalny Związek Hodowców Świń w Łodzi

6. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie Oddział w Radomiu

7. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach

8. Sieradzki Związek Hodowców Owiec i Kóz w Łasku

9. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Piotrkowie Trybunalskim

10. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi

11. Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza

12. Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej

13. Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

14. Skierniewicki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Targi patronatem objęli: Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi; Zbigniewa Rau, wojewoda łódzki i Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

Patroni medialni: TVP Oddział w Łodzi, Polskie Radio Łódź, Radio Victoria, „Dziennik Łódzki”, „Farmer”, „Twój Kurier Regionalny”, „Wieści z Głowna i Strykowa”, „Nowy Łowi-czanin”, a także portale internetowe: kulturawsi.pl, lowiczanin.info, farmer.pl, a także Wydaw-nictwo Duszpasterstwa Rolników wraz z portalem kalendarzrolników.pl

Cele imprez: − integracja środowisk związanych ze wsią i rolnictwem − transfer wiedzy – od pomysłu, nauki do praktyki − bezpośredni kontakt producentów czy dystrybutorów maszyn i sprzętu rolniczego z rolnikami − wymiana doświadczeń poszczególnych wystawców między sobą i rolnikami − bezpośredni kontakt pracowników ośrodka z rolnikami (udzielanie porad, rozwiązywanie pro-blemów, pomoc przy wypełnianiu wniosków o środki z UE) − prezentacja dorobku wydawniczego ŁODR zs. w Bratoszewicach − możliwość prezentacji firm i instytucji pracujących na rzecz rolników − promocja działalności ŁODR − promocja tradycji i ziemi łódzkiej.

×