Menu

Tłumnie na Konferencji Farmera w Piątnicy

07 marca 2017  •  Piątnica  •  W Jędrusiowej Zagrodzie

Za nami kolejna edycja konferencji z cyklu „Nowoczesna produkcja mleka”, która odbyła się 7 marca w Piątnicy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła frekwencja, która przerosła nasze oczekiwania.

Tłumnie na Konferencji Farmera w Piątnicy Była to już III edycja konferencji związana z produkcją mleka, organizaowana przez "Farmera", fot. farmer.pl

Była to już III edycja konferencji związana z produkcją mleka. Wydarzenie zgromadziło ok. 160 uczestników, czyli znacznie więcej niż przewidywała rejestracja gości. W efekcie musieliśmy dostawiać kolejne krzesła, co cieszy, gdyż świadczy o tym, że rolnicy chcą się edukować i być na bieżąco z problemami, które dotyczą ich branży.

Spotkanie rozpoczęliśmy tradycyjnie od debaty poruszającej aktualne tematy w sektorze, w której wzięli udział Witold Grunwald, reprezentujący Podlaską Izbę Rolniczą, a jednocześnie rolnik i producent mleka, dr Marek Balcerak – Kierownik Pracowni Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej z SGGW oraz ekspert Farmera z zakresu bydła –  dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach, SGGW.

 

Po przerwie kawowej, podczas której hodowcy kontynuowali dyskusję z uczestnikami debaty, odbyło się wystąpienie Jadwigi Kostro, reprezentującej Bank Spółdzielczy w Białymstoku. Następnie odbył się niezwykle interesujący wykład dra Marcina Gołębiewskiego, o czym świadczyła panująca na Sali totalna cisza. Dr Gołębiewski przedstawił schemat oceny kondycji krów mlecznych w odniesieniu do najbardziej popularnej rasy HF. Na zakończenie wykładu przeprowadził test na zdobytą wiedzę, którego zwycięzców nagrodziliśmy prenumeratą naszego miesięcznika.

Następnie Bartosz Banaś z firmy New Holland przedstawił krótko aktualną ofertę maszyn rolniczych. Kolejne wystąpienie prof. Henryka Grodzkiego z Wydziału Nauk o Zwierzętach na SGGW, dotyczyło aktualnych trendów w odchowie cieląt i jałówek hodowlanych, pozwalających na uzyskanie w przyszłości wysokowydajnej mlecznicy.

Naturalne rozwiązania w żywieniu krów mlecznych przedstawił Jarosław Skiepko, specjalista ds. żywienia zwierząt w firmie Alltech. Prelegent podkreślał istotę wykorzystania białka mikrobiologicznego. Wskazywał również na możliwości uzyskiwania wysokich wydajności bez zastosowania poekstrakcyjnej śruty sojowej, co staje się coraz powszechniejszym zagadnieniem w obliczu wprowadzanych przez rosnącą grupę mleczarni zakazów żywienia paszami genetycznie modyfikowanymi.

Następnie ponownie zabrał głos dr Marcin Gołębiewski, omawiając ważne aspekty związane z budową nowoczesnej obory. Popełniane na etapie projektowania obory błędy często ograniczają możliwości osiągania wysokich wyników produkcyjnych, wpływając przy tym niekorzystnie na dobrostan zwierząt.

Pozostając w tematyce budowy i wyposażenia obór, Józef Homanowski z firmy Pellon przedstawił możliwości automatycznego karmienia krów, podkreślając, że technologię żywienia warto wybrać już na etapie planowania obory, aby ograniczyć późniejsze koszty związane z dostosowywaniem systemu do np. nieodpowiedniej szerokości stołu paszowego.

Ostatni wykład, dotyczący najważniejszych parametrów kukurydzy kiszonkowej, wygłosił prof. Tadeusz Michalski z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Wielu rolników stoi jeszcze przed wyborem materiału siewnego kukurydzy z przeznaczeniem na wysokojakościową kiszonkę. Prelegent udzielił więc podczas swojego wystąpienia cennych wskazówek, pozwalających na wybór odmiany adekwatnej do potrzeb.

Na koniec rozlosowaliśmy upominki w postaci dwóch półrocznych prenumerat oraz jednej całorocznej, życzymy więc przyjemnej lektury. Dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie oraz partnerom, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania. Szersza relacja z wygłoszonych wykładów już niebawem na farmer.pl.