Menu

V edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

20 listopada 2017  •  Warszawa  •  PGE Narodowy w Warszawie

V edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, organizowana przez „Farmera” i portal farmer.pl, zgromadziła w tym roku na PGE Narodowym blisko 1100 uczestników. Imprezą towarzyszącą była III edycja konferencji Sady i Ogrody, w której wzięło udział ok. 200 osób.

V edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Gości przywitał redaktor naczelny miesięcznika "Farmer" i portalu farmer.pl, fot. M. Oleksy

Zobacz wideo:

Konferencję „Farmera” otworzył minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

– Dziś głównym tematem jest przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej – mówił minister. – Swoje stanowisko na ten temat przyjął rząd, uzgadniamy też stanowiska w rozmowach z poszczególnymi państwami. Rząd przyjął Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, podstawowy dokument gospodarczy. Kończymy prace związane z Paktem dla obszarów wiejskich, powinien być gotowy na początku przyszłego roku.

Te dwa najważniejsze dokumenty będą realizowane w najbliższym czasie.

– Celem, do  którego zmierzamy, jest ekonomicznie, społecznie i ekologicznie stabilne rolnictwo oraz zagospodarowane obszary wiejskie jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy i rekreacji – zapewniał minister Jurgiel i scharakteryzował cztery główne założenia „Paktu”: opłacalność produkcji rolnej, jakość życia na obszarach wiejskich, pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo, a także sprawna administracja.

– Dziękuję za zaproszenie i życzę owocnych obrad, a wnioski, jakie będą wypracowane, zostaną przez nas wykorzystane – zapewnił minister.

Jak dodał, konferencja zapoczątkuje dyskusję o WPR, a w poszczególnych konferencjach regionalnych „Farmera” przedstawiciele ministerstwa też chętnie wezmą udział.

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej UE – debata inauguracyjna

– Zdarza mi się słyszeć od rolników, że po 2020 r. nie będzie dopłat. Czy czeka nas tak drastyczna zmiana? – otworzył dyskusję nad przyszłością WPR redaktor naczelny „Farmera” Wojciech Denisiuk.

Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju w MRiRW, poinformował o terminarzu unijnych prac nad nowym budżetem i założeniami WPR.

– Trzeba sobie zdawać sprawę, że 46-50 proc. dochodów rolników europejskich pochodzi ze wsparcia budżetowego ze Wspólnej Polityki Rolnej – przypomniał. WPR była wielokrotnie modyfikowana, teraz można się spodziewać większego zazielenienia i wykorzystania nowych technik, poszukiwania nowych źródeł poprawy konkurencyjności – także w innowacyjności.

Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, zastanawiał się, jaki wariant budżetowy przyjmie Unia Europejska na kolejny okres.

Jak mówił europoseł, w nowym okresie budżetowym czekają nas zmiany o charakterze ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym.

– Będzie Wspólna Polityka Rolna, będą dopłaty. W rolnictwie nie może być rewolucyjnych zmian, rolnicy muszą być uprzedzeni, rolników nie można zaskakiwać. Będzie więc kontynuacja, ale można też spodziewać się zmian – stwierdził. Jak mówił, są nowe wyzwania, jest Brexit, są uwarunkowania zewnętrzne i międzynarodowe porozumienia. Można spodziewać się dalszego otwarcia UE na rynek międzynarodowy. Ogromny wpływ na europejskie rolnictwo mają uwarunkowania zewnętrzne.

Europoseł w swoim wystąpieniu przewidywał, że po Brexicie o 10-11 mld rocznie zmniejszy się unijny budżet, z tego ok. 40 proc. to budżet przeznaczany na rolnictwo. Państwa członkowskie nie zgodzą się na zwiększenie składki. Trzeba zabiegać o zwiększenie budżetu z zasobów własnych i większy udział budżetów krajowych w finansowaniu rolnictwa.

 – Lansuję koncepcję, aby luka brexitowska była wypełniona środkami krajowymi – ale nie poprzez Brukselę, ale środkami z kraju – mówił Czesław Siekierski. Państwo nie może jednak płacić, ile chce, bo to naruszyłoby unijną konkurencyjność. Dofinansowanie państwa powinno być na poziomie luki brexitowskiej, aby utrzymać obecny poziom dofinansowania rolnictwa.

– Dopłaty na pewno nie wzrosną, będziemy się wszyscy zbliżali do średniej – przewidywał europoseł.

Jak podkreślał, państwa członkowskie zauważają, że II filar wyrównuje poziom dopłat w Polsce.

– Najbardziej chcielibyśmy brać swoje dochody z rynku. Gdybyśmy mieli zadowalające ceny, dopłaty służyłyby tylko wyrównywaniu poziomu rynku między poszczególnymi krajami – mówił natomiast Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Jak stwierdził, chciałby, aby z rynku pochodziło co najmniej 75 proc. dochodu rolników. Przy dzisiejszej sytuacji, kiedy połowa dochodu rolników pochodzi z dopłat, trzeba szukać innych zalet rolnictwa w Polsce. Bazą naszej produkcji są elastyczne gospodarstwa rodzinne. To nasz sukces. Możemy konkurować na świecie, bo w Europie i w Polsce mamy dobrą żywność.

– Powinniśmy iść na jakość, a nie na ilość – my w Polsce możemy zrobić taką żywność, która na świecie będzie zauważana i poszukiwana – podkreślał prezes rolniczego samorządu. Nie trzeba więc nastawiać się na ilość, ale zrobić to, czego nie może zrobić świat.

Zgodził się z tym Rafał Mładanowicz, prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Uznał, że rolnikom mogłoby pomóc rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej. Rolnicy walczą też od długiego czasu o budowę terminalu, który ułatwiłby eksport.

– Apeluję o to, abyśmy wszyscy się bardziej angażowali – mówił. Rolnicy powinni wspólnie wpływać na przyszłość, na uchwalane przepisy. Trzeba również umieć odpowiadać na częste wprowadzanie w błąd konsumentów, co przekłada się potem  na dochody rolników. Jak mówił, najbliższe lata będą bardzo ważne i niezbędna jest aktywność rolników.

Profesor Zygmunt Pejsak z PIWet PIB Puławy mówił o wpływie afrykańskiego pomoru świń na sytuację hodowców.

– ASF to potężny problem, z którym na razie nikt nie potrafi sobie dać rady – stwierdził. Przewidywał, że nie będziemy mogli zwalczyć ASF u dzików. Można jednak ograniczyć ich populację w całej Polsce i chronić coraz lepiej własne gospodarstwa. Kraj można uznać za wolny od pomoru, jeśli od 12 miesięcy nie ma pomoru u świń. Unia trzyma się wciąż bardzo rygorystycznych zasad – ocenił profesor. Państwa zachodnie zdają sobie sprawę z tego, że pomór do nich dotrze i przygotowują się do tego. Wciąż pracuje się nad szczepionką, ale jest to nieskuteczne. – Świadomość jest najważniejszą sprawą przy budowie zabezpieczenia – przekonywał profesor i dodał, że bioasekuracja jest niezbędna i nie można mówić, że jest za droga.

A czy rolnicy będą mogli ubezpieczać się od ASF?

– Zagrożenia, przez które przechodzi Europa – obojętne, czy jest to pogoda czy ptasia grypa – nie znają granic – stwierdził Michael Lösche, członek zarządu Concordia Ubezpieczenia. – Będziemy dyskutowali, czy można zabezpieczyć się przed nimi przez ubezpieczenia. Wielką zaletą polskiego systemu są dopłaty do składek – podkreślił.

Inwestowanie i zarządzanie z kalkulatorem w ręku

Efektywne zarządzanie i racjonalne inwestowanie w gospodarstwie rolnym to tematy, które zdominowały naszą konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w części poświęconej ekonomice rolnictwa.

Zaproszeni do udziału prelegenci reprezentowali ośrodki naukowe, sektor finansowo-bankowy, firmy oferujące innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie w rolnictwie oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w ramach PROW rozdziela fundusze wspomagające rozwój polskich gospodarstw.

Ile z PROW?

Właśnie PROW 2014-2020 i dostępnych w ramach programu środków dotyczyła prezentacja Małgorzaty Niemiec z Departamentu Działań Inwestycyjnych ARiMR. Jak z niej wynikało, limit pieniędzy na poszczególne działania wynosił ponad 24 mld zł. Najwięcej, bo niemal 10 mld, przypadało na modernizację gospodarstw rolnych. Następne w kolejności były: restrukturyzacja małych gospodarstw z limitem ponad 3,8 mld zł, a dalej premie dla młodych rolników z pulą ponad 3 mld zł. Agencja w podpisanych umowach i wydanych decyzjach zakontraktowała dotąd  wsparcie inwestycji na kwotę 4,39 mld zł.

Jak poinformowała Małgorzata Niemiec, 34,5 tys. złożonych przez rolników wniosków dotyczyło wsparcia na modernizację gospodarstw.79 proc. tych wniosków zostało już zakontraktowane w formie umów, których wartość opiewa na 2,78 mld zł. Na szczycie listy jest rzecz jasna obszar D, kojarzony z zakupem ciągników i maszyn. W ramach naboru przeprowadzonego w 2016 r., na obszar D złożono ponad 29,7 tys. wniosków na kwotę 5,48 mld zł.  Z uwagi na skąpy limit środków sfinansowano ok. 12 tys. wniosków, a pozostałe odrzucono.

11,8 tys. wniosków wpłynęło zaś do Agencji od gospodarzy zainteresowanych premią dla młodych rolników. Jedynie 25 proc. z nich zostało w formie decyzji zakontraktowane przez ARiMR. Wartość tych umów stanowi łącznie 557 mln zł. Nabory wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw przeprowadzono tylko w 2017 r., a wpłynęło 11 tys. wniosków. Agencja  zakontraktowała 98 proc. z nich w formie umów. Wartość zakontraktowana w formie wydanych decyzji  to 246 mln.

Małgorzata Niemiec potwierdziła również terminy kolejnych naborów wniosków. W I kwartale przyszłego roku będą to nabory na: modernizację (w obszarze D), premie dla młodych rolników, restrukturyzację małych gospodarstw oraz premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Przedstawicielka ARiMR zwróciła również uwagę na możliwe zmiany w trybie przyszłych postępowań.

– Zgodnie z unijnymi wytycznymi projekty na kwotę powyżej 20 tys. zł muszą być wybierane wg zasad konkurencyjności. Gotowy jest już jednak projekt nowelizacji ustawy o płatnościach obszarowych, który zmieniałby też regulacje w zakresie PROW. Proponujemy podnieść próg z 20 tys. zł do 30 tys. euro, a więc aż 6-krotnie. Zmiana daje rolnikom większe możliwości skorzystania z dostępnych środków poza portalem ofertowym. Projekt ustawy właśnie trafił do konsultacji społecznych.

Na miarę potrzeb

Ewa Kollat-Możdżeń, reprezentująca  Spółdzielczą Grupę Bankową SGB, przestrzegała rolników przed pokusami związanymi z dostępnością unijnych funduszy i wskazywała pułapki, jakie na inwestorów czyhają.

- Pamiętajmy, że sięganie po te fundusze wiąże się też z ryzykiem, jakim jest zaciągnięcie kredytu – mówiła przedstawicielka SGB. – Decyzję musi poprzedzić gruntowna analiza potrzeb. Każde gospodarstwo dysponuje majątkiem trwałym, który generuje duże koszty stałe. Te koszty muszą się przełożyć na efekty i dać dochód. Pamiętajmy, że kredyt inwestycyjny może być spłacany wyłącznie z dochodu gospodarstwa.

Tymczasem o dochodzie tym decyduje wiele czynników, które są niezależne od rolnika, tj. warunki pogodowe czy sytuacja na rynkach międzynarodowych. Według Ewy Kollat-Możdżeń decyzję o rozwijaniu gospodarstwa powinna poprzedzać fachowa analiza nie tylko ryzyka, lecz także efektywności i możliwości finansowych gospodarstwa, którą najlepiej powierzyć specjalistom. W tym kontekście ważny jest wybór partnera biznesowego, jakim dla rolnika powinien być bank, adekwatnego do możliwości kredytu oraz sposobu jego spłaty dopasowanego do specyfiki produkcji.

Według Piotra Domagały, dyrektora ds. strategii, produktów i rozwoju agrobiznesu w Banku Zachodnim WBK, przeszkodę na drodze do sukcesu często stanowi niemożność zracjonalizowania inwestycji przez rolnika.

– Gdy pasjonat motoryzacji chce kupić samochód, nie zastanawia się, jakiego auta potrzebuje, ale czy uda się mu kupić to wymarzone – stwierdził. – Rolnicy to też pasjonaci i często trudno im obiektywnie ocenić rzeczywiste potrzeby.

Specjalista BZ WBK wskazywał, jak ważną i pomocną rolę w planowaniu inwestycji odgrywa biznesplan. Pozwala on zobaczyć, jak gospodarstwo będzie wyglądało po realizacji inwestycji.

–Zachęcam do prześledzenia kilku scenariuszy, zastanowienia się, co będzie, jeśli ceny zbytu spadną poniżej zakładanego poziomu albo gdy nadmiernie wzrosną koszty produkcji – przekonuje Piotr Domagała. – Każdy rolnik, inwestując, musi mieć świadomość, gdzie jest granica jego wypłacalności i opłacalności inwestycji.

Precyzyjne zarządzanie

Powody braku rentowności produkcji w gospodarstwie były tematem wykładu dr. inż. Marka Balceraka z warszawskiej SGGW.  Zwrócił on uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą decyzja o inwestycji w przypadku niedokonania właściwego bilansu w gospodarstwie. Efektywne zarządzanie gospodarstwem nie może się już odbywać intuicyjnie – przekonywał prelegent. O fiasku inwestycji mogą zdecydować również: słabe rozpoznanie rynku, osłabienie koniunktury, oferta konkurencji. Ryzyko przeinwestowania jest tym większe, im większy jest stopień finansowania inwestycji kredytem oraz im niższy jest stopień wykorzystania możliwości wytwórczych inwestycji. W Polsce rolnicy są w o tyle gorszej sytuacji, że inwestują indywidualnie, a nie jak na Zachodzie Europy w ramach spółdzielni.

Jak przekonywał Radosław Ryder, krajowy menedżer firmy Agrinavia Polska, w efektywnym zarządzaniu pomocne są dziś systemy komputerowe przeznaczone specjalnie dla gospodarstw rolnych. Do takich rozwiązań należy system do zarządzania operacyjnego produkcją roślinną oferowany przez tego producenta. Program gromadzi i przetwarza wszystkie najważniejsze informacje o produkcji i, co ważne, współpracuje z większością dostępnych systemów rolnictwa precyzyjnego. Narzędzie to jest dostosowane do regulacji i norm obowiązujących w Polsce oraz dysponuje bazą danych obejmującą środki ochrony roślin, nawozy i odmiany zbóż, dopuszczone u nas do obrotu.

Nowe zagrożenia w ochronie roślin

Tradycyjnie najbardziej obleganą sesją podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie okazała się agrotechnika. Kilkaset osób z uwagą słuchało o bieżących problemach i czekających rolników wyzwaniach w uprawie roślin.

Sesję agrotechniczną rozpoczął prof. Marka Korbasa z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu wystąpieniem na temat nowych zagrożeń w ochronie roślin. Z roku na rok ich nie ubywa, lecz przybywa. Zmniejsza się przy tym asortyment produktów do walki z patogenami. W Polsce (stan na 2 października 2017 r.) zarejestrowanych jest 235 substancji czynnych (we Francji – 402, w Niemczech – 232). Łączna liczba pestycydów w Polsce sięga 1929 pozycji, a dla porównania we Francji jest to 4100, natomiast w Niemczech 1432. W najbliższym czasie może być wycofanych nawet 77 substancji czynnych. Które konkretnie? Wśród fungicydów są to m.in. tiofan metylowy, pikoksystrobina czy szereg triazoli. Wśród insektycydów, np. deltametryna, spirodiklofen, a w herbicydach np. chloropyralid, dimetanamid-P czy glifosat, o którym było ostatnio głośno.

Nowe zagrożenia to też wzrastająca rola odporności odmian roślin uprawnych. Pojawiają się też nowe choroby, jak np. wirus żółtaczki rzepy, który jest następstwem wycofywania zapraw opartych na neonikotynoidach. Wzrasta też zagrożenie ze strony chorób już znanych, ale niewystępujących dotąd na większą skalę.

– W ostatnich latach obserwuje się pojawienie nowych ras rdzy żółtej, charakteryzujących się zdolnością porażania roślin żywicielskich w wyższych temperaturach przy minimalnym udziale wody – podkreślał prof. Korbas.

Nowa substancja czynna

Nowe technologie ochrony zbóż były tematem wystąpienia Marka Łuczaka, prezesa Syngenta Polska. Konkretnie dotyczył on solatenolu, nowej substancji czynnej wprowadzonej niedawno na nasz rynek.

Solatenol to nazwa handlowa zarejestrowana przez Syngentę dla substancji czynnej benzowindyflupyr. Pierwszy fungicyd oparty na tej substancji zarejestrowany w Polsce to Elatus Plus, kolejny to Elatus Era. Solatenol odznacza się wysoką skutecznością przeciwko najważniejszym chorobom grzybowym w zbożach, a przede wszystkim septoriozie i rdzom, w tym rdzy żółtej, której występowanie w ostatnim czasie się nasila. Co ciekawe, zwalcza on także występującą w uprawie jęczmienia ramularię.

– Długość działania to jedna z cech wyróżniających solatenol w porównaniu do innych substancji czynnych, które obecnie dostępne są na rynku – podkreślał Marek Łuczak.

Bezpieczny fosfor

Rozważania nawozowe rozpoczął w swoim wystąpieniu Tomasz Haase, dyrektor ds. rozwoju Agrii Polska. Tym razem wykład poświęcony był fosforowi – pierwiastkowi, który w glebie ulega nieustającym przemianom. Nieumiejętne zarządzanie tym składnikiem prowadzi do ogromnych jego strat. Są jednak metody pozwalające minimalizować te straty. Okazuje się, że oprócz uregulowanego pH gleby istotny jest także wybór odpowiedniego nawozu. 

– Należy stawiać na takie nawozy fosforowe, które cechują się jak najwyższą rozpuszczalnością w wodzie (pow. 85 proc.). Nasze produkty zostały wzbogacone o coś jeszcze – o system bezpieczeństwa, czyli innowacyjne rozwiązanie nazwane ABS – tłumaczył podczas wystąpienia Haase. Rozwiązanie to zostało ulokowane w dwóch firmowych produktach: ABS Canola oraz ABS Corn.

Siedliska możemy poprawić

– Czy wiedzieli Państwo, że potencjał plonowania pszenicy ozimej w naszym kraju wykorzystywany jest jedynie w ok. 50 proc.? Jeszcze gorzej jest z żytem, osiągamy niespełna 40 proc. możliwości tego gatunku – od przytoczenia takich danych rozpoczął się wykład prof. Witolda Grzebisza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Potencjalny plon pszenicy dla naszej szerokości geograficznej przy uwzględnieniu wysokiej wydajności nowych odmian oraz panujących w naszym kraju warunków glebowo-klimatycznych wynosi ok. 10,5 t ziarna/ha. Według danych GUS w zależności od roku średnie plony dla tego gatunku rzadko kiedy osiągają wartość 5t/ha.

Skąd takie rozbieżności? Odpowiedź profesora była prosta – nie wykorzystujemy potencjału produkcyjnego naszych gleb. W naszym kraju dominują gleby lekkie, z tendencją do zakwaszania, stąd gospodarowanie na nich wymaga od rolnika specjalnych działań. Nie oznacza to jednak, że z góry jesteśmy skazani na porażkę. Odżywianie roślin należy rozpocząć od nakarmienia gleby. A nakarmić glebę to znaczy podnieść lub przynajmniej utrzymać na stałym poziomie jej produktywność. Nie jest to zadanie łatwe, bo gleby eksploatowane rolniczo ulegają stopniowej degradacji –tłumaczył słuchaczom profesor Grzebisz.

Na potrzeby intensywnej produkcji rolnej należy sukcesywnie kontrolować m.in.: zasoby próchnicy, odczyn, zasoby biologiczne, zasoby składników pokarmowych czy stan struktury gleby. Zdobycie kompletnej wiedzy o naszej glebie i zrozumienie procesów w niej zachodzących to pierwszy krok, jaki powinniśmy wykonać, chcąc dążyć do gospodarowania na możliwie najwyższym poziomie.

Etykiety muszą być unowocześnione

– Sięgając po środki ochrony roślin, rolnik powinien dysponować pełną informacją odnośnie wybranego preparatu. Te powinny znajdować się w etykiecie, instrukcji stosowania – podkreślał w swoim wystąpieniu prof. Marek Mrówczyński, przewodniczący Komisji ds. Środków Ochrony Roślin przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolnik powinien mieć jasność, po jakiego rodzaju środek ochrony sięga: czy jest to herbicyd, fungicyd, insektycyd. Aby uniknąć pomyłki odnośnie identyfikacji, proponowane jest wprowadzenie zróżnicowania kolorystycznego etykiet. Każda grupa miałaby przypisany jeden kolor, np. herbicydy - czarny. Rozwiązanie to funkcjonuje w innych krajach i sprawdza się.

Jak posiejesz, tak zbierzesz

Jakie cechy powinien więc mieć dobry siewnik? Na to zagadnienie odpowiedź dla uczestników konferencji miał Michał Zabost z firmy Pöttinger. – Dobry siewnik powinien charakteryzować się przede wszystkim tym, że umieszcza nasiona na jednakowej głębokości i w jednakowym rozstawie. Liczy się też wydajność pracy i nieważne, czy jest to maszyna 3- czy 5-metrowa – musi pracować szybko, bez zapychania się. Często słyszymy od rolników opinie, że chcieliby uniwersalnej maszyny do siewu. Po co kupować oddzielnie siewnik do zbóż, kukurydzy czy siewu pasowego? Siewnik Aerosem PCS potrafi wykonać wszystkie te czynności – przekonywał przedstawiciel Pöttingera. Maszyna (3, 3,5 lub 4 m) może być użyta zarówno do siewu zbóż, rzepaku, roślin strączkowych, jak i do punktowego, precyzyjnego wysiewu kukurydzy – łącznie z podsiewem nawozu lub możliwością wsiewki traw w międzyrzędzia tych roślin. Dodatkowo siewnik w wersji Duplex Seed umieszcza nasiona kukurydzy w podwójnych rzędach (odstęp między rzędami to 12,5 cm), dzięki czemu rośliny mniej konkurują ze sobą i bardziej równomiernie pobierają składniki pokarmowe, co – jak przekonuje producent – owocuje zwyżką plonu o ok. 6 proc.

Ciekawym rozwiązaniem jest też zastosowanie w sekcji uprawowej siewnika Terrasem falistych talerzy Wave Disc. Nie przerzucają one gleby, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych, zaokrąglonych talerzy, ale mieszają resztki bez odwracania i przesuwania wierzchnich warstw.

Rozwijamy krajową produkcję prosiąt

Odbudowa krajowej produkcji prosiąt i walka z afrykańskim pomorem świń były najważniejszymi tematami panelu dla producentów trzody będącego jedną z części konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Już po raz drugi ważną częścią konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie był panel poświęcony produkcji trzody chlewnej. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych gości, sala wykładowa pękała wręcz w szwach. Motywem przewodnim konferencji była odbudowa produkcji prosiąt w naszym kraju. Tematyce tej poświęcono debatę, która odbyła się w pierwszej części spotkania. W debacie udział wzięli: dr Tadeusz Blicharski, dyrektor biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”; Jerzy Grzesiek z firmy Syngenta Polska; dr Marian Kamyczek, dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Pawłowicach; Jacek Mey, producent prosiąt z województwa kujawsko-pomorskiego; prof. Zygmunt Pejsak z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach; Grzegorz Rykaczewski, analityk agrobiznesu w banku BZ WBK SA, oraz Paweł Wróbel, lekarz weterynarii, specjalista od chorób świń i rozrodu zwierząt.

W czasie debaty omawiano najważniejsze problemy, z jakimi muszą mierzyć się producenci prosiąt. Prof. Zygmunt Pejsak zwrócił uwagę na to, że najpóźniej za pięć lat rolnicy stracą możliwość zastosowania wysokich dawek tlenku cynku w paszach leczniczych dla prosiąt odsadzonych. Rozwiązanie to jest obecnie najpopularniejszym sposobem kontroli biegunek w okresie odsadzeniowym. Zdaniem specjalisty już teraz dostępny jest szereg rozwiązań, które mogą w przyszłości zastąpić tlenek cynku. Mowa tu choćby o nowoczesnych zakwaszaczach, dodatkach pro- i prebiotycznych czy preparatach ziołowych.

Do tematu zdrowia zwierząt nawiązał również Paweł Wróbel. Jego zdaniem istnieje szereg zagrożeń weterynaryjnych mogących odbijać się na wynikach produkcji, nie one są jednak największym problemem. Za największą barierę należy zdaniem eksperta uznać brak kontroli wyniku finansowego produkcji. Wciąż wielu rolników nie kontroluje kosztów, bez czego trudno znaleźć słabe punkty produkcji.

W nieco podobnym tonie wypowiedział się dr Tadeusz Blicharski. Pytany o możliwość poprawy konkurencyjności krajowej genetyki stwierdził, iż problem leży nie tyle w niskim potencjale produkcyjnym krajowych ras, co w niewykorzystaniu ich potencjału. Jeżeli zapewnimy zwierzętom odpowiednie zaplecze technologiczne, organizacyjne i żywieniowe, wówczas wyniki osiągane przez krajowe genotypy nie będą aż tak bardzo różnić się od osiąganych przez stada na Zachodzie.

Grzegorz Rykaczewski mówił z kolei o aktualnej sytuacji ekonomicznej producentów prosiąt. Jego zdaniem każdy moment jest dobry na rozważanie decyzji o rozbudowie gospodarstwa, niemniej jednak decyzja ta musi być pod każdym kątem starannie przeanalizowana.

Jacek Mey zwrócił z kolei uwagę na konieczność poprawy wizerunku polskiego warchlaka u krajowych odbiorców. Zwierzęta urodzone w naszym kraju cechują się zazwyczaj podobnymi lub nawet wyższymi walorami jak zwierzęta importowane. Niestety, wielu rolników wciąż ulega nieprawdziwym opiniom na temat wyższości warchlaków pochodzących z importu. Zdaniem rolnika potrzeba jeszcze wiele pracy, aby krajowe zwierzęta cieszyły się zasłużoną popularnością.

W czasie debaty nie mogło zabraknąć także tematów związanych z żywieniem zwierząt. O problemie możliwego wycofania z rynku śruty sojowej pochodzącej z roślin modyfikowanych genetycznie mówił podczas debaty dr Marian Kamyczek. Jego zdaniem zastąpienie podstawowego surowca wysokobiałkowego jest możliwe, ale wymaga wielu lat pracy. W chwili obecnej jesteśmy w stanie jedynie częściowo zastąpić śrutę sojową innego rodzaju komponentami.

Na temat żywienia świń wypowiedział się także Jerzy Grzesiek, który zwrócił uwagę na konieczność poprawy samowystarczalności gospodarstw pod względem surowców paszowych. Wiele gospodarstw trzodowych prowadzących także produkcje roślinną nie jest w stanie samodzielnie wyprodukować takiej ilości zbóż, która zaspokoiłaby potrzeby produkcji zwierzęcej. Wymusza to konieczność zakupu zbóż z innych źródeł, których jakość pozostawia niekiedy wiele do życzenia. Rozwiązaniem problemu jest wybór hybrydowych odmian zbóż, które zapewniają znacznie wyższy zbiór z jednostki powierzchni.

O ASF i nie tylko

Po zakończeniu debaty nadeszła pora na szereg prelekcji poświęconych najważniejszym aspektom produkcji trzody chlewnej. Michael Lösche z firmy Concordia Ubezpieczenia w krótkiej prezentacji omówił możliwość ubezpieczenia produkcji zwierzęcej. Szczególny nacisk prelegent położył na zagrożenia związana z chorobami takimi, jak grypa ptaków czy afrykański pomór świń. Jak mówił specjalista, w sytuacji wystąpienia choroby na fermie lub w jej otoczeniu, ubezpieczenie produkcji może znacząco ograniczyć nasze straty finansowe. W dalszej kolejności w krótkiej prezentacji firma Wolf System przedstawiła ofertę hal rolniczych, zbiorników i budynków inwentarskich. Jak mogliśmy usłyszeć w trakcie prezentacji, wykwalifikowana kadra zapewnia bezproblemowy przebieg procesu inwestycyjnego, a wysoka jakość użytych materiałów zapewnia trwałość obiektów na długie lata.

W trakcie spotkania nie mogło także zabraknąć problematyki afrykańskiego pomoru świń. Prelekcję na ten temat wygłosił profesor Zygmunt Pejsak z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. W swoim wystąpieniu specjalista zaprezentował dotychczasowy rozwój epidemii afrykańskiego pomoru świń w kraju, a także omówił bieżącą sytuację związaną z występowaniem pomoru u dzików i świń. Nawiązał także do wydarzeń z połowy listopada, kiedy to w okolicach Legionowa potwierdzono dwa przypadki choroby. Zdaniem prelegenta podstawą opanowania problemu ASF w naszym kraju jest kontrola populacji dzików. Ze względu na zmiany klimatyczne, wzrost areału upraw kukurydzy i niedostateczny odstrzał populacja tych zwierząt urosła do kolosalnych rozmiarów. Oczywiście, filarem ochrony stad przed ASF jest także przestrzeganie zasad bioasekuracji.

W dalszej części spotkania głos zabrał dr Marian Kamyczek, który w swojej prelekcji skoncentrował się na tematyce poszukiwania pasz, które w przyszłości mogłyby zastąpić poekstrakcyjną śrutę sojową. Zdecydowana większość surowca obecnego na rynku pochodzi bowiem z rośli modyfikowanych genetycznie i ze względu na planowany zakaz stosowania takich pasz już wkrótce może zniknąć z rynku. Istnieje wiele pasz mogących stanowić cenną alternatywę dla białka sojowego, jednak wiele z nich ma słabe strony. Udział związków antyżywieniowych i niska strawność składników pokarmowych sprawiają, że zastosowanie takich pasz, jak śruta rzepakowa czy nasiona roślin strączkowych jest ograniczone.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Jacek Mey, rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego, który rok temu oddał do użytku fermę na 320 loch. W swoim wystąpieniu omówił poszczególne etapy przygotowania budynków, a także przedstawił, jak obecnie wygląda obiekt. Na podstawie własnych doświadczeń wskazał także na najważniejsze decyzje i działania, jakie należy podjąć przed powiększeniem skali produkcji. Przede wszystkim musimy znać koszty produkcji we własnym stadzie, do czego niezbędne jest dokładne raportowanie wyników. Należy także przeprowadzić badanie lokalnego rynku, dające odpowiedź na pytanie, czy będziemy mieli odpowiednio wysoki zbyt dla wyprodukowanych przez nas zwierząt.

Zarządzanie produkcją mleka

Zarządzanie produkcją mleka było hasłem przewodnim panelu zorganizowanego dla producentów mleka podczas konferencji „Farmera” na PGE Narodowym

W tym roku po raz pierwszy podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie odbyła się sesja przeznaczona dla producentów mleka, której tematyka obejmowała zagadnienia związane z zarządzaniem gospodarstwem mleczarskim. Spotkanie otworzyła debata poruszająca najważniejsze problemy związane z zarządzaniem, w której udział wzięli: dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW; dr Krzysztof Słoniewski, kierownik Wydziału Badań i Rozwoju w PFHBiPM; dr Marek Balcerak z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW oraz Paweł Ksionek, hodowca.

Kluczową kwestią było zdiagnozowanie problemów związanych z efektywnym zarządzaniem produkcją mleka, czyli krótko mówiąc znalezienie odpowiedzi na pytanie: gdzie uciekają pieniądze?

– Pieniądze tracimy, bo nie liczymy i nie mamy świadomości, gdzie te pieniądze uciekają. Jeśli chodzi o technologię w gospodarstwach, tu rolnicy są dobrze przygotowani, natomiast największe straty powstają w obszarze gospodarki finansowej i tu należałoby pomóc – mówił dr Marek Balcerak. Jego zdaniem należałoby również uporządkować kwestię marketingu i związanych z nim funduszy promocji mleka, które tak naprawdę nie promują mleka.

Według dr. Marcina Gołębiewskiego zarządzanie w dużych gospodarstwach oraz mniejszych, rodzinnych bardzo się różni. W przypadku dużych gospodarstw zatrudniana jest kadra, która zajmuje się zarządzaniem i jest z efektów rozliczana. Natomiast w gospodarstwach rodzinnych jest to kolejna działalność, która obciąża pracę rolnika.

– Skuteczne zarządzanie stadem wymaga obecnie monitorowania wielu parametrów na dość szczegółowym poziomie, a rzadko kto w gospodarstwie rodzinnym jest w stanie tak bardzo skupiać się na pojedynczym zwierzęciu, w sytuacji kiedy tych zwierząt jest coraz więcej, ponieważ każdy idzie w kierunku powiększania stad. Moim zdaniem bez nowoczesnego podejścia do integracji zbieranych danych i mądrego wykorzystana nowych technologii trudno będzie w nieskończoność zwiększać skalę, gdyż brak czasu spowoduje, że zamiast efektu skali nastąpi deekonomika skali – mówił dr Gołębiewski. 

Zdaniem Pawła Ksionka w zarządzaniu ważne jest rozsądne podejście do wprowadzania inwestycji w gospodarstwie. Hodowca podkreślał, że w gospodarstwach trzeba produkować nie tylko mleko, ale przede wszystkim zysk, a ten trudno będzie uzyskać, wiążąc się z inwestycją kredytem zaciąganym na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

– Jeśli chodzi o to, gdzie uciekają pieniądze, to problem jest w tym, że większość z nas nie wie, gdzie mu uciekają pieniądze. Jest tak głównie dlatego, że każdy z nas przyzwyczaja się do tego, co robi i nie analizuje popełnianych błędów, szczególnie pod kątem ekonomicznym – twierdził dr Krzysztof Słoniewski.

Według dr Gołębiewskiego, aby poprawić efektywność zarządzania stadem, dobrym rozwiązaniem jest dostęp do szybkiej informacji o zwierzętach. Rosnącą rolę w tym temacie odgrywać będą tzw. precyzyjne systemy zarządzania stadem, które oferują hodowcy gotowe rozwiązanie problemu, a nie dostarczają tylko kolejnych porcji danych, w których natłoku coraz trudniej się połapać.

Po debacie nastąpiła część wykładowa naszej sesji mlecznej. Jako pierwszy głos zabrał Piotr Cebeliński, kierownik działu handlu krajowego i spedycji z firmy SaMasz. Prelegent podkreślił znaczenie czystości paszy w kształtowaniu jej jakości. Zabrudzenia takie, jak ziemia, mają bowiem negatywny wpływ m.in. na proces zakiszania. Kolejny wykład dotyczył racjonalnego zarządzania zasobami gospodarstwa rolnego. Ewa Kollat-Możdżeń, prelegent z SGB, podkreślała wagę doboru banku, od którego pożyczamy pieniądze na inwestycje. Jak mówiła, Banki Spółdzielcze są dobrym partnerem również podczas kryzysów, z którymi niestety mamy na rynku mleka często do czynienia. Kolejną prezentację, tym razem w formie filmu, przedstawiła firma Wolf System. Wideo dotyczyło działalności firmy w zakresie budowy hal dla rolnictwa oraz zbiorników monolitycznych i silosów. Ciekawym tematem dla producentów była prelekcja Katarzyny Pankiewicz z firmy Concordia Ubezpieczenia – dotyczyła nowych ubezpieczeń produkcji zwierzęcej od utraty zysku. W Europie istnieje wiele zagrożeń dla rentowności produkcji, w tym chorób zakaźnych, przed których wpływem warto się zabezpieczyć.

Zarządzanie finansami

Następny wykład wygłosił dr Marek Balcerak z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Prelegent stawiał nacisk na liczenie kosztów produkcji, co pozwala na uświadomienie sobie kondycji finansów w gospodarstwie.

– Nie koncentrujmy się tylko na wydajności. Koncentrujmy się na kosztach jednostkowych. Liczmy to łącznie z obciążeniami za m.in. samochód i telewizor, bo w gruncie rzeczy nam się te finanse mieszają. Dla jednego 1,4 zł/l jest fajnie, a dla drugiego 1,55 zł wynosi minimum, aby pozostać na rynku. Poznałem takie gospodarstwa, dobrze doposażone, które potrzebowały 2,2 zł/l – mówił prelegent. 

Zarządzanie żywieniem

Kolejnym naukowcem występującym podczas panelu był prof. Zygmunt Maciej Kowalski z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jak podkreślał ekspert, produkcja mleka w oparciu o pasze bez GM nie jest polskim pomysłem. Podobne praktyki funkcjonują już od dawna w innych krajach, jednak wprowadzono je w inny sposób.

– Od 10 lat ani jedna kropla mleka w Austrii nie jest produkowana przy udziale pasz z genetyczną modyfikacją. Tak samo jest w Szwecji. W tych krajach jednak nie uzyskano tego zakazem, lecz premiowaniem finansowym mleka od krów żywionych paszami bez GM – mówił prof. Kowalski.

Podczas wykładu często podkreślane były zalety pasz rzepakowych jako pełnoprawnej alternatywy dla soi w żywieniu bydła mlecznego.

Zarządzanie stadem

Ostatnim prelegentem był dr Marcin Gołębiewski z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Naukowiec skupił się w swoim wystąpieniu na zarządzaniu stadem bydła mlecznego. Zdaniem prelegenta, aby podejmować właściwe decyzje, musimy opierać się na rachunku ekonomicznym, jak i dokładnym rozpoznaniu potrzeb naszych zwierząt. Dr Gołębiewski przedstawił również systemy, które jeszcze nie są dostępne, ale prace nad nimi są już zaawansowane. Systemy te mogą niebawem znacznie ułatwić pracę również polskim producentom mleka.