Menu

V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej w Opolu

06 października 2015  • 

Kongres Branży Spożywczej w Opolu to forum wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce.

Po raz pierwszy wydarzeniu towarzyszyć będzie giełda kooperacyjna branży spożywczej! To doskonała okazja do spotkań, rozmów i negocjacji dla wszystkich firm poszukujących partnerów biznesowych (nabywców jak i dostawców) zainteresowanych poszerzaniem kontaktów handlowych.
Wydarzenie składa się z części konferencyjnej stanowiącej wprowadzenie, wystawy produktów (zarówno nabywców jak i dostawców) oraz rozmów handlowych umożliwiających nawiązanie nowych kontraktów.
V Ogólnopolski Kongres branży spożywczej odbędzie się w nowopowstałym Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu 6 października 2015r.

Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
Ul. Wrocławska 158
45-835 Opole
www.food.cwkopole.pl
www.cwkopole.pl