Menu

Warsztaty Zootechniczne, Od ekologii do nanobiotechnologii – produkcja trzody chlewnej w warunkach zrównoważonego rolnictwa, 20 listopada, Warszawa

20 listopada 2013  • 

Tematami poruszonymi podczas warsztatów będą m.in.: – Markery genetyczne a użytkowość rozpłodowa świń – Od komórki do produkcji zwierzęcej - badania i perspektywy zastosowania nanocząstek srebra – Produkcyjno-ekonomiczne aspekty podnoszenia dobrostanu trzody chlewnej – Aktualne problemy w hodowli świń ras zachowawczych w Polsce – System PQS nowoczesnym rozwiązaniem dla producenta, przetwórcy i konsumenta

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Zootechniczne - Koło Warszawskie; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej PTZ; Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt; Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich - Sekcja Trzody Chlewnej przy WNZ SGGW