Menu

Wystawa Rolnicza, 1-2 września, Olsztyn

01-02 września 2012  • 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zapraszają na Wystawę Rolniczą, która odbędzie się w dniach 1-2 września 2012 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przy ulicy Jagiellońskiej 91.

W PROGRAMIE PREZENTACJA:

• maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej
• nawozów i środków ochrony roślin
• pasz i dodatków paszowych
• budownictwa inwentarskiego
• roślin i artykułów szkółkarskich i ogrodniczych
• odnawialnych źródeł energii
• rękodzielnictwa
• instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa

Równolegle odbywać się będzie wystawa zwierząt hodowlanych.

×