Menu

XI Dni Kukurydzy

Data: 04.10.2009
Miejsce: Skrzelew, gm. Teresin, pow. Sochaczew
Organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Mazowiecka Izba
Rolnicza, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Urząd
Gminy w Teresinie, Zarząd Gminny NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w Teresinie

W programie IX Dni Kukurydzy znajdował się:
- zbiór z poletek demonstracyjnych odmian kukurydzy na ziarno i kiszonkę
- zwiedzanie poletek herbicydowych i nawozowych
- prezentację firm branżowych z zakresu produkcji rolniczej
- wystawę sprzętu rolniczego
- pokaz użytkowania maszyn rolniczych
- kiermasz drzewek owocowych i roślin ozdobnych
- występy zespołu artystycznego

Podobnie jak w latach poprzednich organizatorzy przygotowali dla rolników okolicznościowe wydawnictwo
zawierające artykuły związane z technologią uprawy kukurydzy oraz reklamy firm z branży kukurydzianej.

Urozmaicenie imprezy stanowiły konkursy na najatrakcyjniejsze stoisko wystawienniczo - targowe i najlepszą
prezentację użytkowania maszyn rolniczych. Ocenę w poszczególnych kategoriach przeprowadziły Komisje
Konkursowe składające się w przedstawicieli Mazowieckiej Izby Rolniczej, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz uczestnicy imprezy.