Menu

XI DZIEŃ KUKURYDZY I BURAKA

Data: 20 września 2009r.
Miejsce: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
Organizator: MODR Warszawa oddział Poświętne w Płońsku

Program
10.00 – 10.45„Ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem po wycofaniu atrazyny”
inż. Adam Paradowski - Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
10.45 – 11.30„Ochrona buraka cukrowego przed chwastami”
inż. Adam Paradowski - Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
11.30 Uroczyste otwarcie XI DKiB 2009
12.00 – 15.00 Pokazy pracy maszyn na polu doświadczalnym
Ponadto w programie:
- kolekcja odmian buraka cukrowego i kukurydzy
- wystawa ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej
- nowości w zakresie środków do produkcji zwierzęcej
- kiermasz wydawnictw MODR,
- indywidualne doradztwo fachowe,
- promocja aktywnego wypoczynku na wsi mazowieckiej,
- oferty gospodarstw agroturystycznych.
- kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, krzewów i drzewek owocowych

Zwiedzanie od 9.00 do 17.00

Kontakt: Tel: 023/6630700, fax: 023/6639950, e-mail: technologia.plonsk@modr.mazowsze.pl, www.modr.mazowsze.pl