Menu

XII Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ I DROBIU

Data: 24-26.04.09
Miejsce: Poznań Hala Arena
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich

W trudnych warunkach polskiego rolnictwa obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych - zwłaszcza zajmujących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu - wydaje się więc koniecznością. Możliwości wykorzystania odchodów zwierząt do produkcji biogazu, czy też produkcja energii wewnątrz gospodarstwa daje duże perspektywy rozwoju na przyszłość. To również niejednokrotnie możliwość stworzenia dodatkowego źródła dochodów w gospodarstwie. Stąd też inicjatywa zorganizowania nowej edycji specjalistycznych targów rolniczych, które towarzyszyć będą tegorocznej edycji FERMY ŚWIN I DROBIU, o możliwości wykorzystania nowych źródeł energii odnawialnej w ściśle określonym środowisku życia i pracy rolników pod nazwą agroENERGIA.

Niezmiennie od lat targom towarzyszyć będą panele dyskusyjne i konferencje:
- Forum Trzodowe
- Forum Drobiarskie
- Salon Weterynaryjny SAL - WET