Menu

XII Rolniczy Festiwal Nauki

15-16 października 2015  •  Brwinów  • 

Centralna Biblioteka Rolnicza i Centrum Doradztwa Rolniczego zapraszają na XII Rolniczy Festiwal Nauki.

W tym roku Festiwal organizowany jest pod hasłem „Gleba – Środowisko – Człowiek” w nawiązaniu do faktu, że rok 2015 został przez ONZ ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Gleby.

Festiwal trwa dwa dni – 15 i 16 października i odbywa się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (pierwszy dzień – 15 października) i w Centralnej Bibliotece Rolniczej (drugi dzień – 16 października). Podczas Festiwalu wygłoszone zostaną referaty przygotowane przez naukowców, prowadzących badania w tej dziedzinie z instytutów naukowych i uczelni rolniczych. Patronat merytoryczny nad Festiwalem przyjęła Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych.

Organizatorzy:

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 66

00-950 Warszawa

tel. (22) 826-57-05

www.cbr.edu.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego

ul. Pszczelińska 99

05 - 840 Brwinów

tel. 22 729 66 34

www.cdr.gov.pl