Menu

XIV Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ I DROBIU

28-30 stycznia 2011  •  Poznań  •  ul. Mazowiecka 63/2 60-623 Poznań

Podczas targów zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia w infrastrukturze hodowli świń i drobiu oraz poruszony zostanie temat energii odnawialnej w rolnictwie.

28 - 30 stycznia 2011, Poznań, Hala ARENA, XIV Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ I DROBIU, III Krajowe Targi Energii Odnawialnej w Rolnictwie -
agroENERGIA

Zakres tematyczny: budynki inwentarskie, wyposażenie chlewni i kurników systemy żywienia, pojenia, wentylacji), pasze i dodatki paszowe, leki i
preparaty weterynaryjne, genetyka, odnawialne źródła energii: biogazownie, peleciarki, kotły i piece na biomasę.
Organizator:
TRAGIFERMA Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 63/2
60-623 Poznań
tel. 61/ 843 26 13
fax. 61/ 843 38 05
e-mail: targiferma@targiferma.com.pl
www.targiferma.com.pl