Menu

XV Krajowe Dni Ziemniaka 2008

W dniach 13-14 września 2008 r. (sobota i niedziela) do Kościerzyna k. Sieradza odbędzie się prezentacja postępu biologicznego, technologicznego i ekonomiczno-organizacyjnego w uprawie, obrocie i przetwórstwie ziemniaków, wspieranie procesów unowocześniania branży, promocja krajowych odmian, ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz integracja jednostek tego sektora agrobiznesu. Głównym tematem tegorocznej edycji targów będą problemy doskonalenia jakości ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa.

Wiecej iformacji:
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach
Oddział Kościerzyn, 98-285 Wróblew
tel. (043) 821 31 13, fax (043) 821 30 11, tel./fax (043) 821 34 25,
e-mail: targi.koscierzyn@op.pl; www.lodr-bratoszewice.pl