Menu

XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa 10-11 czerwca 2017 roku

10-11 czerwca 2017  •  Płońsk  • 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza w dniach 10-11 czerwca 2017 roku na XVIII Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecką Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Największa na Mazowszu wystawa rolnicza organizowana jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i zwiedzających, wśród których znajdują się beneficjenci naszych usług – rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich.

W programie:

• na poletkach doświadczalnych prezentacja nowych odmian roślin uprawnych, nowoczesnych technologii upraw, działania środków ochrony roślin i nawozów,
• wystawa ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej,
• prezentacja nowych środków do produkcji zwierzęcej,
• kiermasz wydawnictw MODR,
• indywidualne doradztwo fachowe,
• prezentacja dziedzictwa kulinarnego i kulturowego wsi mazowieckiej,
• Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych (klacze, bydło,),
• XXII Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi,
• VII Turniej Ekologiczny,
• konkurs „Najciekawsze Stoisko”,
• konkurs „Hit Targowy”,
• kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych.

Teren wystawy

Co roku przygotowujemy dla zwiedzających wystawę zwierząt, maszyn, sprzętu i urządzeń do produkcji rolnej na placu, który zajmuje powierzchnię ponad 3 ha. Technologię uprawy roślin rolniczych, nowe odmiany oraz prezentujemy na polu doświadczalnym o powierzchni 20 ha.
Hodowcy zwierząt prezentują najlepszy materiał hodowlany w grupach bydło mleczne i klacze. Najlepsze zwierzęta są nagradzane tytułami czempionów w poszczególnych kategoriach.
Firmy prezentują nowoczesne ciągniki, kombajny, maszyny i urządzenia do produkcji rolnej oraz osiągnięcia nauki w zakresie hodowli i nasiennictwa, chemii rolnej, produkcji pasz, preparatów weterynaryjnych, oferują przetwory branży rolno-spożywczej. Bogatą ofertę przedstawiają przedsiębiorcy zajmujący się budownictwem, ogrodnictwem, pszczelarstwem, ochroną środowiska. Do korzystania ze swoich usług zachęcają wydawnictwa rolnicze, firmy ubezpieczeniowe i doradcze. Wystawie towarzyszy kiermasz ogrodniczy oraz stoiska potwierdzające różnorodność dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.

Z planem wystawy, lokalizacją i wykazem firm uczestniczących w wystawie będzie można zapoznać się na stronie internetowej MODR pod adresem www.modr.mazowsze.pl;.

Pole doświadczalne

Na polu doświadczalnym prezentujemy między innymi:
• kolekcje odmian roślin uprawnych – ok. 300 odmian,
• doświadczenia ścisłe w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego z pszenicą ozimą, pszenicą jarą, jęczmieniem jarym, kukurydzą na ziarni,
• demonstracje porównawcze z zastosowaniem fungicydów, herbicydów, nawozów dolistnych aktywatorów lub biostymulatorów wzrostu itp.
Zainteresowani uprawami roślin rolniczych otrzymają bezpłatnie „Przewodnik po polu doświadczalnym” opracowany przez pracowników Oddziału Poświętne MODR.

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych wymaga od polskich rolników zdobywania nowej wiedzy. O tym jakie działania badawcze są i będą prowadzone na potrzeby rolników poinformują podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa przedstawiciele instytutów naukowych.

Poświęckiej wystawie towarzyszy wiele konkursów i atrakcji. Do rodziców z dziećmi kierowana jest VII edycja Turnieju Ekologicznego. Celem Turnieju jest propagowanie wiedzy o przyrodzie, jej ochronie, ekologii, sozologii, leśnictwie, odnawialnych źródłach energii a także pochwalenie się przez uczestników sprawnością fizyczną.

Zapraszamy
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

×