Menu

XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa 11-12 czerwca 2016 roku

11-12 czerwca 2016  •  Płońsk  • 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza w dniach 11-12 czerwca 2016 roku na XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecką Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Największe na Mazowszu targi rolne organizowane pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wojewody mazowieckiego, marszałka województwa mazowieckiego cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i zwiedzających, wśród których znajdują się beneficjenci naszych usług – rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich.

XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa 11-12 czerwca 2016 roku XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa

W programie:

• na poletkach doświadczalnych prezentacja nowych odmian roślin uprawnych, nowoczesnych technologii upraw, działania środków ochrony roślin i nawozów,
• wystawa ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej,
• prezentacja nowych środków do produkcji zwierzęcej,
• kiermasz wydawnictw MODR,
• indywidualne doradztwo fachowe,
• prezentacja dziedzictwa kulinarnego i kulturowego wsi mazowieckiej,
• Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych (klacze, bydło, trzoda chlewna),
• XXI Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi,
• VI Turniej Ekologiczny,
• konkurs „Najciekawsze Stoisko”,
• konkurs „Hit Targowy”,
• kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych.

Teren wystawy
Co roku przygotowujemy dla zwiedzających wystawę zwierząt, maszyn, sprzętu i urządzeń do produkcji rolnej na placu, który zajmuje powierzchnię ponad 3 ha. Technologię uprawy roślin rolniczych, nowe odmiany oraz pokazy pracy maszyn rolniczych prezentujemy na polu doświadczalnym o powierzchni 20 ha.
Hodowcy zwierząt prezentują najlepszy materiał hodowlany, w takich grupach jak: trzoda chlewna, bydło mleczne i klacze. Najlepsze zwierzęta są nagradzane tytułami czempionów w poszczególnych kategoriach.
Firmy prezentują nowoczesne ciągniki, kombajny, maszyny i urządzenia do produkcji rolnej oraz osiągnięcia nauki w zakresie hodowli i nasiennictwa, chemii rolnej, produkcji pasz, preparatów weterynaryjnych, oferują przetwory branży rolno-spożywczej. Bogatą ofertę przedstawiają przedsiębiorcy zajmujący się budownictwem, ogrodnictwem, pszczelarstwem, ochroną środowiska. Do korzystania ze swoich usług zachęcają wydawnictwa rolnicze, firmy ubezpieczeniowe i doradcze. Wystawie towarzyszy kiermasz ogrodniczy stoiska potwierdzające różnorodność dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.

Z planem wystawy, lokalizacją i wykazem firm uczestniczących w targach proponujemy zapoznać się na stronie internetowej MODR pod adresem www.modr.mazowsze.pl;.

Pole doświadczalne
Na polu doświadczalnym prezentujemy między innymi:
• kolekcje odmian roślin uprawnych – ok. 300 odmian,
• Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze – pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, dwa poziomy agrotechniki w dwu powtórzeniach,
• technologie uprawy, w tym: porównanie działania środków ochrony roślin – bloki fungicydowe na pszenicy ozimej, uprawa pszenicy ozimej w monokulturze, siew rzepaku ozimego w międzyrzędzia co 45 cm, ocena działania aktywatorów w uprawach rzepaku, kukurydzy, pszenicy oraz dokarmianie dolistne – burak, kukurydza,
Zainteresowani uprawami roślin rolniczych otrzymają bezpłatnie „Przewodnik po polu doświadczalnym” opracowany przez pracowników Oddziału Poświętne MODR.

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych wymaga od polskich rolników zdobywania nowej wiedzy. O tym jakie działania badawcze są i będą prowadzone na potrzeby rolników poinformują podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa przedstawiciele instytutów naukowych. Zainteresowanych innowacjami w rolnictwie zapraszamy na stanowisko pod takim właśnie hasłem.

Targom towarzyszy wiele konkursów i atrakcji. Do rodziców z dziećmi kierowana jest VI edycja Turnieju Ekologicznego. Celem Turnieju jest propagowanie wiedzy o przyrodzie, jej ochronie, ekologii, sozologii, leśnictwie, odnawialnych źródłach energii i sprawności fizycznej.

Zapraszamy
MODR Oddział Poświętne w Płońsku