Menu

XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła

11-15 marca 2013  • 

Od 11 do 15 marca odbędzie się kolejna Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Miejsce spotkań naukowców i praktyków od lat pozostaje niezmienne - Zakopane.

Szkoła Zimowa organizowana jest jako forum dla świata nauki i praktyki zootechnicznej w zakresie chowu i hodowli bydła. Tematyka tegorocznej Szkoły będzie obejmowała następujące zagadnienia:


• genetyka i hodowla bydła mlecznego,
• genetyka i hodowla bydła mięsnego,
• żywienie bydła,
• przyszłość polskiego mleczarstwa,
• nowoczesne technologie w chowie bydła mlecznego,
• długowieczność bydła a intensyfikacja produkcji mleka,
• ekologiczna produkcja mleka i wołowiny,
• aktualne osiągnięcia badawcze Katedr i Instytutów krajowych i zagranicznych.

Podczas sesji Szkoły, oprócz referatów, przewidziane są też sesje plakatowe.

Główny organizator:
Katedra Hodowli Bydła
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: 12/ 6624090
fax: 12/ 6624162
e-mail: khb@ur.krakow.pl