Menu

XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła

16-19 marca 2015  •  Zakopane  • 

W dniach 16-19 marca 2015 roku w Zakopanem odbędzie się XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła.

Organizatorzy Szkoły starają się rokrocznie podejmować najważniejsze aktualne problemy nurtujące reprezentantów nauki i praktyki zainteresowanych chowem i hodowlą bydła. Rokrocznie Szkoła gromadzi ok. 200 osób z kraju i zagranicy (m.in. z Francji, USA, Słowacji). Daje zatem możliwość nawiązywania nowych kontaktów z reprezentantami świata nauki, z hodowcami, organizacjami czy firmami komercyjnymi.


Tematyka XXIII Szkoły będzie obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

- genetyka i hodowla bydła,

- żywienie bydła,

- ekonomika produkcji mleka i wołowiny,

- nowoczesne techniki w chowie bydła mlecznego,

- aktualne osiągnięcia badawcze Katedr i Instytutów krajowych i zagranicznych.

Każda sesja tematyczna zakończona będzie dyskusją, która prowadzona jest także w kuluarach.

Serdecznie zapraszamy hodowców, organizacje oraz firmy wspierające produkcję mleka i wołowiny!

Główny organizator:

Instytut Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: 12 6624088, 12 6624090; fax: 12 6624162
e-mail: szkolazimowa@op.pl