Menu

XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła

07-10 marca 2016  •  Zakopane  • 

Zakład Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie planuje zorganizowanie XXIV Szkoły Zimowej Hodowców Bydła pod patronatem Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła oraz Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Krakowie.

Szkoła Zimowa odbędzie się w dniach 7-10 marca 2016 roku w Zakopanem, w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym Bel-Ami (ul. Seweryna Goszczyńskiego 24, charakterystyka ośrodka: http://belami-zakopane.pl/).

Tematyka Szkoły będzie obejmowała między innymi następujące zagadnienia: rozród bydła, żywienie bydła, praktyka nauce - nauka praktyce, nowe technologie w produkcji mleka i wołowiny,ekonomika produkcji mleka i wołowiny. Podczas sesji od poniedziałku do czwartku (sesje I-V) będą wygłaszane referaty zamawiane, uzgodnione z moderatorami poszczególnych sesji. Wszystkim sesjom referatowym będą towarzyszyły sesje plakatowe. Pozostałe referaty i doniesienia będą prezentowane w czwartek podczas sesji VI nt. Aktualne osiągnięcia badawcze jednostek naukowych.

Zgłoszenia propozycji referatów na tę sesję oraz wszystkich doniesień prosimy kierować bezpośrednio do Organizatorów Szkoły w terminie do 15 grudnia 2015 roku. Na podstawie zgłoszonych propozycji, Organizatorzy ustalą tematy, które w czasie tej sesji będą prezentowane w formie wystąpień. Następnie pierwsi autorzy zgłoszonych na sesję VI propozycji wystąpień, do 22 grudnia 2015 roku zostaną poinformowani o formie prezentacji (wystąpienie bądź plakat). Dzięki temu, będzie czas na dostosowanie tekstów prac do wymogów edytorskich Wydawnictwa (na życzenie autorów wystąpienia będą mogły mieć formę referatów w Wydawnictwie Szkoły, pozostałe zaś będą stanowić doniesienia na sesje plakatowe). Udział w Szkole (formularz: karta.doc) należy zgłosić w terminie  do 8 stycznia 2016 jednym z podanych niżej sposobów:

- listownie lub emailem: dr inż. Dominika Kułaj, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
Instytut Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła,
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków;
email: szkolazimowa@op.pl (kontakt telefoniczny: 12 6624088) (informacje na stronie internetowej Szkoły: http://szkolazimowa.ur.krakow.pl)

- faxem: 12 6624162

Referaty i doniesienia będą opublikowane w ramach Wydawnictwa Szkoły – termin nadsyłania tekstów: do 16 stycznia 2016 roku. W Komunikacie nr 2 prześlemy Uczestnikom Szkoły jej program wraz z propozycją zakwaterowania oraz wyżywienia, a także konto bankowe do wpłaty wpisowego.
Koszty związane z organizacją Szkoły oraz drukiem materiałów będą opłacone z wpisowego
wysokości 350 PLN od osoby, na które będzie wystawiona faktura do rozliczenia w ramach delegacji. W załączeniu przesyłamy Kartę uczestnictwa oraz informacje dotyczące Materiałów Szkoły dostępne są w zamieszczonych obok plikach.