Głównym celem porozumienia jest aktywna wymiana informacji na temat ofert terenów inwestycyjnych będących w zasobach ANR i PAIiIZ oraz wspólna promocja terenów inwestycyjnych podczas międzynarodowych targów i misji inwestycyjnych.
Jak podkreślił Prezes Zarządu PAIiIZ, Sławomir Majman, współpraca pomiędzy PAIiIZ i ANR zintensyfikuje prace zmierzające do utworzenia Krajowego Zasobu Nieruchomości Inwestycyjnych.
W skład KZNI wejdą oferty dużych terenów (powyżej 50 hektarów) z obszaru całej Polski, które mogą być wykorzystane pod inwestycje przemysłowe.

Nieruchomości znajdujące się w KZNI spełniają podstawowe kryterium w postaci atrakcyjnej lokalizacji, tj. usytuowane są blisko głównych szlaków komunikacyjnych (głównych dróg, węzłów kolejowych, lotnisk międzynarodowych) i w pobliżu dużych ośrodków miejskich. Zapewnia to dostęp do odpowiednich zasobów wykwalifikowanych pracowników
i zaplecza naukowo-badawczego. Nieruchomości te z założenia nie powinny też być obciążone roszczeniami byłych właścicieli czy wieloletnimi umowami dzierżawy.
Obecnie baza terenów inwestycyjnych PAIZiIZ liczy 1322 pozycji, z czego 176 to tereny należące do ANR. Do chwili obecnej do KZNI zakwalifikowano 36.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, dr Tomasz Nawrocki prezentując ofertę inwestycyjną Agencji zwrócił uwagę, że ANR oprócz gruntów rolnych w swojej ofercie posiada największy i najatrakcyjniejszy pakiet gruntów inwestycyjnych w Polsce. Agencja dysponuje około 96 tys. ha gruntów, w tym około 66,3 tys. ha w granicach administracyjnych miast. Są to działki przeznaczone pod zabudowę przemysłową, handlowo-usługową, mieszkaniową oraz sportowo-rekreacyjną. Nieruchomości te charakteryzują się atrakcyjną lokalizacją, uregulowanym stanem prawnym oraz jasnymi procedurami nabywania.

Na nieruchomościach zakupionych od ANR powstają inwestycje typu „green fields”, parki technologiczne i przemysłowe, jak również centra logistyczne, handlowe, biznesowe oraz nowoczesne osiedla mieszkaniowe.
Na gruntach ANR zainwestowały międzynarodowe koncerny takie jak: General Motors, Opel, Sharp, LG, Toyota, Michalin, Electrolux, Isuzu, Viessmann czy IKEA. Każda z tych inwestycji istotnie przyczyniła się do poprawy sytuacji na rynku pracy oraz warunków życia mieszkańców danego regionu.