ANR odprowadziła do kasy państwa za 2011 rok ponad 2 mld zł, to najlepszy w historii wynik finansowy Agencji.

Rok 2011 był dla Agencji ważny również ze względu na datę 3 grudnia – informuje Biuro Rzecznika Prasowego ANR. -  W tym dniu weszła w życie istotna nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przewidująca m.in. wyłączenie z większych obszarowo dzierżaw 30 proc. użytków rolnych i ich przeznaczenie do sprzedaży głównie na rzecz rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne. W pierwszym półroczu 2012 roku Agencja wysyłać będzie dzierżawcom propozycje wyłączeń. Następnie wyłączone grunty będą przygotowywane do sprzedaży (podziały geodezyjne i wycena). Pierwsze grunty z wyłączeń pojawią się w sprzedaży na rynku w 2013 roku.

Agencja będzie dążyć do tego, by czynności związane z realizacją nowych przepisów nie wyhamowały osiągniętego tempa prywatyzacji. Dlatego w 2012 roku przygotowana zostanie oferta ziemi do sprzedaży podobna do tej z roku 2011. Należy więc przypuszczać, że jeśli nie zmieni się koniunktura w rolnictwie, kolejne ponad 100 tys. ha państwowych gruntów zasili prywatne gospodarstwa rolne.

Według stanu na koniec 2011 roku w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostało ok. 1,96 mln ha, z tego prawie 1,47 mln ha (75 proc. powierzchni Zasobu) znajduje się w dzierżawie. Największe powierzchnie w dzierżawie są zlokalizowane na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Do rozdysponowania pozostaje nieco ponad 310 tys. ha,  w postaci ok. 500 tys. działek. Największą powierzchnią dysponują oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie i Gdańsku. Cały proces sprzedaży  i dzierżawy gruntów realizowany jest przez 16 oddziałów terenowych i filii Agencji.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!