W interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa poseł napisał, że w 2008 roku minister podjął decyzję o likwidacji ANR do końca 2012 r. Tymczasem obecnie Agencja nadal dzierżawi większość gruntów znajdujących się w jej zasobie. W lipcu 2011 r. było zawartych ok. 91 tys. umów dzierżawy gruntów rolnych Skarbu Państwa. Agencja nieruchomości również miewa się świetnie i nic nie zapowiada, aby miała być kiedykolwiek zlikwidowana – napisał poseł. Jak twierdzi, znowelizowana we wrześniu ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wprowadza możliwość powrotu ziemi do agencji: Jednocześnie stworzono dla niektórych dzierżawców możliwość  preferencyjnego zakupu nieruchomości rolnych dzierżawionych od Agencji Nieruchomości Rolnych, pod warunkiem zwrotu agencji 30 proc. dzierżawionych nieruchomości. Nie wiedzieć czemu, nie mogą skorzystać z tej możliwości dzierżawcy drobniejsi, którzy po wyłączeniu 30 proc. gruntów dzierżawiliby mniej niż 300 ha.  Zgodnie z art. 32 konstytucji wszyscy są równi wobec prawa, ale zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. obszarnicy są równiejsi wobec prawa.

 W ten sposób przepisy prawne faworyzują wielkich dzierżawców, a agencja, której zadaniem ponoć jest ,,poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych˝ (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa), zajmuje się de facto wspieraniem tworzenia gospodarstw obszarniczych – stwierdził poseł i w związku z tym zapytał:

1. Dlaczego minister rolnictwa i rozwoju wsi wycofał się z decyzji zlikwidowania Agencji Nieruchomości Rolnych i sprzedaży rolnikom nieruchomości rolnych Skarbu Państwa?

2. Czemu ma służyć wprowadzanie przeforsowanej przez koalicję Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego możliwości uwalniania 30 proc. dzierżawionych gruntów i ich przekazywania w bezpośredni zarząd Agencji Nieruchomości Rolnych?

3. Jaki jest łączny obszar nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych?

4. Jaki areał gruntów rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych został sprzedany w roku 2011?