Ziemia, do której zgłoszono roszczenia, nie może być sprzedawana.

Za uzasadnione uznano dotąd ok. jedną dziesiątą zgłoszeń: 329 zastrzeżeń reprywatyzacyjnych dotyczących powierzchni 74 tys. ha jest udokumentowanych. 872 zastrzeżenia obejmujące powierzchnię blisko 148 tys. ha nie dotyczą gruntów Zasobu (nie znajdują potwierdzenia w stosownych dokumentach). Natomiast 1899 zastrzeżeń dotyczących powierzchni 326 tys. ha wymaga dalszych ustaleń.

Z możliwości pierwszeństwa zakupu skorzystało dotąd niewiele osób: Od marca 2007 r. do końca marca 2012 r., czyli w okresie ostatnich pięciu lat, sprzedano byłym właścicielom lub ich spadkobiercom 5 tys. ha, zawierając 156 umów sprzedaży, w tym w samym 2011 r. sprzedano 2140 ha, zawierając 42 umowy – informuje ANR.

Następstwem braku tzw. ustawy reprywatyzacyjnej są procesy sądowe o zwrot. Ile ich było, ile jest w toku i jakiego areału dotyczą? – spytaliśmy w agencji.

ANR nie prowadzi ewidencji w tym zakresie – odpowiada ANR.

Podobał się artykuł? Podziel się!