Po raz pierwszy w Warszawie odbyło się zgromadzenie generalne Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji członkowskich z Belgii, Chorwacji, Grecji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec i Włoch. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń związanych z obrotem ziemią.

Odpowiadając na prośbę organizacji członkowskich AEIAR zainteresowanych rolą ANR w procesie transformacji polskiego rolnictwa kierownictwo Agencji podjęło decyzję o wspólnej organizacji zgromadzenia generalnego i tzw. dni studyjnych AEIAR w roku 2007 w Polsce. Zagraniczni goście realizują program dni studyjnych w trakcie, których odwiedzają gospodarstwa rolne utworzone na mieniu Skarbu Państwa oraz do spółek hodowlanych, nad którymi ANR spełnia nadzór właścicielski. Do programu wyjazdu terenowego włączone zostały również elementy promocji polskiej kultury narodowej w tym szeroko pojętej kultury polskiej wsi.