W ramach konkursu na prace konserwatorskie związane z odbudową zabytków w 2011 roku ANR otrzymała 75.000 zł i znalazła się wśród 49 instytucji i osób prywatnych w województwie łódzkim, których wnioski komisja konkursowa rozpatrzyła pozytywnie.

Z roku na rok kwota dotacji ulega zwiększeniu, równocześnie z większym tempem wzrasta liczba dofinansowanych przez województwo łódzkie zadań w tym zakresie.

W roku poprzednim radni Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi przyznali dotację w łącznej kwocie 2.000.000 zł na remonty 37 obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego i posiadających duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego naszego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla społeczeństwa- ANR w Łodzi otrzymała wtedy na odbudowę dworu w Byszewach 70.000 zł.

Dwór w Byszewach jest jednym z obiektów w regionie, stanowiących świadectwo historii ziemiaństwa na terenie gminy Nowosolna i dawnego powiatu brzezińskiego, obecnie powiatu łódzkiego-wschodniego w województwie łódzkim.

Realizacja odbudowy zabytkowego dworu w Byszewach została rozpoczęta w 2010 roku i będzie trwać do końca bieżącego roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!