Przewiduje ona sprzedaż ziemi będącej w Zasobie WRSP. Dzierżawcy utracą część ziemi. Czy oznacza to zakończenie misji, dla której powołano ANR?

- Przyjęte zmiany określić trzeba jako służące w pierwszej kolejności celowi fiskalnemu, a więc przyśpieszające cel prywatyzacyjny - mówi dr Michał Możdżeń-Marcinkowski z Zakładu Prawa Administracji Ogólnej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat w Kancelarii Adwokackiej „Tomasza Pabiana” w Krakowie. - Głównym mechanizmem służącym temu celowi jest zapisanie w katalogu sposobów gospodarowania Zasobem dyrektywy ustawowej w Art. 24 ust. 1 wprost nakazującej Agencji „w pierwszej kolejności sprzedawać”. Celowi temu służą pewne szczegółowe regulacje. Ustawodawca wciąż pozostaje głuchy na postulaty nauki i praktyki w sprawie generalnego przemodelowania zasad obrotu państwowymi gruntami rolnymi w kierunku przekształcenia  Agencji w  instytucję pomagającą w  kompleksowym procesie aktywnego wspierania rodzinnych gospodarstw farmerskich, poprzez  prawdziwy program osadnictwa na gruntach państwowych młodych rolników, upełnorolnienia dotychczasowych gospodarstw, a także włączenia Agencji Nieruchomości Rolnych jako aktywnego podmiotu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ustawodawca pomimo próśb wielu środowisk wciąż nie określił  wewnętrznej polityki rolnej państwa dotyczącej nieruchomości państwowych, jeżeli zestawimy to ze wspominaną fiskalną dyrektywą ustawową sprzedaży, łatwo możemy zauważyć, iż coraz szybciej uszczuplany Zasób Własności Rolnej w niedługim czasie nie będzie mógł już służyć np. do celów wciąż nierozwiązanej kwestii reprywatyzacji zabranej przez PRL bez odszkodowania własności prywatnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!