A jak wygląda to rozdysponowanie w szczegółach?

Jak informuje ANR, zdecydowaną większość, bo 2,4 mln ha, czyli 80 proc. tych gruntów, sprzedano, natomiast pozostałą część – 0,6 mln ha, czyli 20 proc. rozdysponowanych gruntów, nieodpłatnie przekazano uprawnionym podmiotom, głównie Lasom Państwowym, kościelnym osobom prawnym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz regionalnym zarządom gospodarki wodnej i marszałkom województw w przypadku gruntów pokrytych wodami.

W Zasobie WRSP pozostaje ok. 1,74 mln ha, z czego przedmiotem dzierżawy jest niemal 1,29 mln ha. Innym formom rozdysponowania podlega prawie 97 tys. ha, a gruntów do rozdysponowania jest ponad 292 tys. ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!