Zastępca dyrektora gdańskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) Jerzy Romanowski poinformował, że średnia cena sprzedaży wyniosła 21,3 tys. zł za hektar. Dla porównania, w kraju średnia cena to 19,2 tys. zł. Najwięcej ziemi sprzedano w powiatach: słupskim (2,9 tys. ha), malborskim (1,3 tys. ha), człuchowskim (1,2 tys. ha) i nowodworskim (0,9 tys. ha), a najmniej w powiatach: kartuskim (35 ha), kościerskim (50 ha) i starogardzkim (120 ha).

W ubiegłym roku w woj. pomorskim Agencja sprzedała podmiotom polskim z udziałem kapitału zagranicznego 461 ha gruntów (głównie w powiatach: nowodworskim i słupskim) w sumie za 11,6 mln zł. Cudzoziemcy kupili w ub. roku w Pomorskiem 18 ha za 1,9 mln zł, głównie w powiecie tczewskim.

Do końca 2012 roku w Pomorskiem Agencja sprzedała podmiotom polskim z udziałem kapitału zagranicznego ok. 6,3 tys. ha gruntów rolnych, najwięcej w powiatach: sztumskim (741 ha), wejherowskim (703 ha) i nowodworskim (637 ha). ANR poinformowała, że "cudzoziemcom w rozumieniu prawa polskiego sprzedano 168 ha, z czego 124,5 ha stanowiły grunty rolne". Najwięcej sprzedano w powiecie słupskim (90 ha) i w człuchowskim (41 ha).

Romanowski poinformował, że w Pomorskiem "zauważyć można wzrost zainteresowania nabywaniem gruntów, głównie wśród rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rolne". Ocenił, że "zainteresowanie jest znaczne ze względu na malejącą podaż gruntów z zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa". Dodał, że w niektórych regionach już brakuje ofert sprzedaży nieruchomości. Przyznał, że przetargi na grunty o gorszych klasach bonitacyjnych lub położonych w niekorzystnych lokalizacjach są powtarzane kilkakrotnie, a ceny wywoławcze są często obniżane.

W Pomorskiem sprzedawana jest już także ziemia, którą zwrócili jej dotychczasowi dzierżawcy. Zgodnie ze znowelizowaną w 2011 r. ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dzierżawcy, którzy mają ponad 428,5 ha ziemi, muszą oddać do zasobu Agencji 30 proc. dzierżawionej powierzchni. W ramach tzw. wyłączeń w Pomorskiem w ub. roku sprzedano 155 ha za 7,9 mln zł.