Do sierpnia 2016 r.  wywoławczy czynsz dzierżawny ustalany był w oparciu o ceny sprzedaży nieruchomości z Zasobu. Wzrost cen nieruchomości wpływał na wysokość wywoławczego czynszu dzierżawnego. 

Z kolei od sierpnia wysokość czynszu dzierżawnego za hektar reguluje rozporządzenie ministra rolnictwa, na podstawie klasy bonitacyjnej ziemi i okręgu podatkowego. Średni czynsz dzierżawny dla umów dzierżawy zawartych w 2016 r. w ANR wynosi 12,6 dt, czyli ok. 770 zł rocznie za hektar.  

ANR poinformowała, że w ubiegłym roku sprzedała prawie 18 tys. hektarów, co oznacza wykonanie planu rocznego w 85 proc. Ziemia była sprzedawana w przetargach, ale także w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców w ramach kontynuacji rozpoczętych jeszcze w 2015 r. procedur sprzedaży.

Według agencji, w ponad 90 proc. przypadków ziemia trafiła w ręce rolników, dotychczasowych dzierżawców. W ramach pierwszeństwa nabycia rolnicy kupili ponad 14 tys. ha, kolejne 530 hektarów kupili w trybie przetargów ograniczonych – w tym trybie Agencja oferowała nieruchomości nie przekraczające powierzchni 2 ha. Ponad 650 ha sprzedano na cele inwestycyjne. 

>>> Czytaj też: Problemy z handlem ziemią rolną okiem notariuszy

Ziemia z ANR - po ile i gdzie?

Wielkopolska, lubuskie i zachodniopomorskie przodują w sprzedanym areale: w województwie wielkopolskim ANR sprzedała z zasobów skarbu państwa 3,4 tysięcy ha, lubuskim 2,7 tys. ha, zachodniopomorskim 1,8 tys. ha oraz kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim (po ok. 1,5 tys. ha).

Średnia cena sprzedaży 1 ha gruntu rolnego wyniosła 32,2 tys. zł. Najwięcej, bo aż 51,2 tys. zł płacili kupujący na Śląsku, w Łódzkiem - 46,8 tys. zł i w Wielkopolsce - 45,7 tys. zł. Aż trzy razy mniej płacili rolnicy za hektar w woj. Lubelskim, tam cena wynosiła jedynie 17,7 tys. zł.

>>> Czytaj też: Open Finance: Ziemia rolna przestała drożeć

Rady Społeczne