- W roku 2010 plan rzeczowy wynosił 90 tys. ha. Udało nam się sprzedać 96,5 tys. ha, czyli przekroczyliśmy o ponad 7 proc. plan rzeczowy sprzedaży – wyliczał posłom z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezes ANR Leszek Świętochowski. - W 2011 r. plan rzeczowy został bardzo mocno podkręcony, jeśli mogę tak powiedzieć, żeby wpłynąć również na wykonanie planu finansowego. Został ustalony na 140 tys. ha, czyli był to wzrost o ponad 50 proc. W związku z tym udało nam się wykonać plan sprzedaży w 2011 r. na poziomie 125 tys. ha, czyli rok do roku był to wzrost sprzedaży o ponad 30 proc., czyli był bardzo znaczący. Oczywiście, plan rzeczowy wpłynął również na realizację planu finansowego. Chcę tylko zwrócić uwagę na taki fakt, że w 2011 r. nastąpiła zmiana odprowadzania środków do budżetu państwa, gdyż w 2010 r. płaciliśmy po przyjęciu sprawozdania finansowego na początku lipca, a w 2011 r. zapłaciliśmy nadwyżkę za 2010 r. i zaczęliśmy realizować zaliczkowo te należności. To spowodowało, że w 2011 r. do budżetu państwa przekazaliśmy ponad 2,5 miliarda zł. A w 2010 r. przekazaliśmy do budżetu państwa tylko 705 mln zł.

Ten sam sposób płatności będzie obowiązywać w przyszłym roku.

- I idąc już tą metodą, że płacimy zaliczkowo, powiem, że w 2012 r. jak gdyby wyprzedzająco mamy do budżetu państwa odprowadzić prawie 1.800.000 tys. zł i teraz dopiero te lata mogą być porównywalne – zapowiada prezes Świętochowski. - Chcę powiedzieć, że w tym półroczu 2012 r. zrealizowaliśmy plan rzeczowy sprzedaży wyższy o 26 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Sprzedaliśmy o 11 tys. ha więcej niż w ub.r. To się przełożyło również na wpływy, które są wyższe o 26 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mamy również lokaty, które umożliwiają nam płynne odprowadzanie środków do budżetu państwa i na chwilę obecną nie ma żadnego zagrożenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!