Cztery lata temu polski rząd ogłosił 30-letni program usuwania azbestu. Problem ten w szczególnym stopniu dotyczy terenów wiejskich. Dlatego też redakcja „Farmera” objęła patronatem medialnym Akcję Specjalną Wydawnictwa MURATOR, której celem jest przekonanie właścicieli domów do konieczności pozbycia się szkodliwych materiałów użytych do ich budowy i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Informacje z gospodarstw powinny trafić do burmistrza (prezydenta, wojewody). Formularze, na których sporządzana jest ocena, dostępne są m.in. w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach. Dokonanie inwen-taryzacji jest podstawą do zakwalifikowania wyrobu do dalszego użytkowania lub natychmiastowej likwidacji. Do środków zapobiegawczych należą: zabudowa – polegająca na obudowaniu wyrobu azbestowego szczelnym materiałem, bez możliwości uszkodzenia wyrobu, oraz pokrywanie powłokami ochronnymi – czyli malowanie farbami wnikającymi głęboko w strukturę, wiążącymi włókna azbestowe.

Na naszych wsiach nietrudno zobaczyć dachy pokryte płytami cementowo-azbestowymi. Są one wykorzystywane również  jako elewacja ścian szczytowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich. Mniej widoczne, ale równie groźne, są rury azbestowo-cementowe i otuliny w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych, sznury azbestowe stosowane do izolacji cieplnej szczelin kominowych czy szczeliwo azbestowe w piecach akumulacyjnych.

Usuwaj bezpiecznie
Wyrobów azbestowych nie powinno się usuwać samemu. Najlepiej zlecić wykonanie takich prac specjalistycznej firmie. W praktyce jednak wiele osób decyduje się na usuwanie azbestu we własnym zakresie. Warto zatem poznać kilka podstawowych zasad, które mogą uchronić nas i najbliższych przed nieodwracalnymi konsekwencjami.

Strefę, w której odbywają się prace, należy odgrodzić i oznaczyć. Zawsze trzeba używać środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed spadkiem z dachu oraz chroniących układ oddechowy (półmaski jednorazowego użytku typu P3, rękawice, ochraniacze na obuwie, kombinezon). Po wykonaniu prac rzeczy te należy składować z odpadami azbestowymi. Nie wolno palić, spożywać posiłków i napojów w pobliżu usuwanego azbestu. Aby zapobiec powstawaniu pyłu azbestowego, trzeba nawilżać usuwane elementy wodą, regularnie czyścić i sprzątać sprzęt (ale bez używania sprężonego powietrza i dmuchaw). Nie wolno stosować szybkoobrotowych narzędzi elektromechanicznych (szlifierki, wiertarki itp.). Po zakończeniu prac całe ciało trzeba spłukać obficie wodą. Odpadów zawierających azbest nie wolno kruszyć ani rzucać. Należy je niezwłocznie transportować, w odpowiednich opakowaniach, do wyznaczonych miejsc składowania. Jako opakowanie zalecana jest folia polietylenowa o grubości 0,2 mm. Ciężar zawartości z opakowaniem nie powinien przekraczać 30 kg. Transport należy zlecić uprawnionemu przewoźnikowi.

Pamiętaj!
Włókna azbestowe są niewidoczne dla oka i unoszą się w powietrzu. Włókna azbestowe wnikają do organizmu przez układ oddechowy. Azbest w organizmie człowieka kumuluje się i pozostaje na zawsze.

Źródło "Farmer" 24/2005

Podobał się artykuł? Podziel się!