Pisaliśmy o tym, że wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel poinformowała posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o inicjatywie zgłoszonej przez kilka państw, zmierzającej do  stworzenia w ramach pomocy krajowej możliwości wsparcia młodych rolników na zakup ziemi.

Zajęła się tą sprawą podczas majowego posiedzenia Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa, wniosek zgłosiły delegacje Włoch, Francji i Węgier.

Pytaliśmy Ministerstwo Rolnictwa o szczegóły propozycji i stanowisko Polski.

Ministerstwo wyjaśnia: „Podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa  przedstawiciel Polski poparł wspólną deklarację odnośnie projektu Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 dotyczącą m.in. propozycji udzielania pomocy na zakup ziemi przez młodych rolników, bez dodatkowych warunków tj.: powiązania zakupu ziemi z towarzyszącymi temu inwestycjami oraz ograniczeniem pomocy do określonej wielkości kosztów kwalifikowanych.”

Podobał się artykuł? Podziel się!