PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Brak reprywatyzacji wstrzymuje sprzedaż ziemi

Brak reprywatyzacji wstrzymuje sprzedaż ziemi

Do zasobu ANR trafiło wiele nieruchomości, do których roszczenia zgłaszają teraz byli właściciele lub ich spadkobiercy. Trwające postępowanie wstrzymuje sprzedaż ziemi.Jak ANR traktuje te roszczenia? – zapytaliśmy w ANR.

Agencja Nieruchomości Rolnych w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa realizuje prawo do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa w trybie Dekretu o Reformie Rolnej z 1944 r., na rzecz byłego właściciela tej nieruchomości lub jego spadkobierców. Powyższe zatem obliguje Agencję do ustalenia (zweryfikowania) czy dana osoba jest uprawniona do skorzystania z tego prawa czy też nie – informuje Agencja.

Resort skarbu podał na początku marca ubiegłego  roku, że z powodów finansowych nie może być zrealizowany przygotowany projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Mogłoby to spowodować, jak uzasadniało ministerstwo, przekroczenie dozwolonej przez UE bariery długu publicznego w stosunku do PKB.

Jak stwierdza ANR, Kwestia rekompensaty, czy zwrotu byłym właścicielom lub ich spadkobiercom nieruchomości rolnych, których dotyczyła reforma rolna, nie została dotychczas w Polsce uregulowana (ciągle brak tzw. ustawy reprywatyzacyjnej). Również ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz. U z 2007 r. nr 231 poz. 1700 z poźn. zm.) nie przewiduje reprywatyzacji mienia Zasobu w drodze zwrotu nieruchomości w naturze, ani też w formie odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jedynie art. 56 ust. 2 ustawy nie zezwala na sprzedaż nieruchomości Zasobu w przypadkach, gdy toczy się postępowanie w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

W przypadku przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, byli właściciele mogą liczyć na pierwszeństwo w nabyciu:

Od 1999 r. ustawodawca wprowadził do ustawy przepisy dotyczące prawa pierwszeństwa dla byłych właścicieli lub ich spadkobierców w nabyciu sprzedawanej przez Agencję nieruchomości za cenę ustalaną przy zastosowaniu przepisów przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Szczegółowy tryb takiej sprzedaży określony jest obecnie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów. Należy podkreślić, że jest to uprawnienie przysługujące byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom wyłącznie w przypadku, gdy Agencja przeznacza daną nieruchomość do sprzedaży.

Do tej pory nie zostały wydane również inne przepisy, które stanowiłyby podstawę do zgłaszania zastrzeżeń przez byłych właścicieli o zwrot lub wykup nieruchomości rolnych przejętych przed dniem 1 stycznia 1992 r. na rzecz Skarbu Państwa.

Niezakończenie procesu reprywatyzacji to duże utrudnienie dla ANR. Trudno dziś przewidzieć, kiedy będzie mogła rozdysponować ziemię, do której zastrzeżenia zgłosili byli właściciele:

Agencja Nieruchomości Rolnych nie posiada uprawnień legislacyjnych (inicjatywy ustawodawczej), jest instytucją zadaniową. Dlatego nie jest właściwym adresatem pytania dotyczącego zakończenia procesu roszczeń reprywatyzacyjnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.0.22
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!