Średnia cena sprzedaży uzyskana w transakcjach w I kwartale 2010 r. po raz pierwszy przekroczyła 200 tys. zł za 1 ha gruntów. W stosunku do ceny uzyskanej w 2009 r. wzrosła
o 23,5%, a w stosunku do IV kw. 2009 r. o 12,8%. Średnia cena sprzedaży w I kwartale 2010 r. w odniesieniu do ceny I kwartału 2009 r. (117 tys. zł) wzrosła o 70%, tj. o 83,7 tys. zł za 1 ha.

Natomiast powierzchnia sprzedaży w pierwszym kwartale 2010 r. w stosunku do I kwartału 2009 roku wzrosła o 56% (w I kw. 2009 r. – 174 ha gruntów).

Najwięcej gruntów nierolnych w I kwartale 2010 roku sprzedały oddziały terenowe
w Olsztynie (82 ha), Poznaniu (51 ha) i Rzeszowie (23 ha). Wśród nabywców gruntów nierolnych zdecydowanie przeważają osoby fizyczne, które stanowiły ponad 93% wszystkich nabywców.

Od 2004 r. Agencja Nieruchomości Rolnych monitoruje transakcje sprzedaży nieruchomości nierolnych. Sprzedaż tych nieruchomości, w latach 2004 – 2006 utrzymywała się na poziomie 900 - 1000 ha, chociaż ich wartość w tym okresie zdecydowanie wzrosła z 57,5 mln zł
w 2004 r. do 107,5 mln zł w 2006 roku. W dwóch kolejnych latach sprzedano z kolei znacznie więcej tych gruntów: w roku 2007 - 1353 ha i w roku 2008 - 1644 ha. Odpowiednio wzrosła także ich całkowita wartość z 212 mln zł za 2007 rok do 268 mln zł za 2008 rok.
W 2009 roku, z uwagi na ogólną sytuację gospodarczą w Polsce, a szczególnie na świecie, odnotowano zahamowanie tendencji wzrostowej sprzedaży gruntów nierolnych.

Źródło: ANR/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!