Cena gruntów za III kwartał br. została określona na podstawie 2,7 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ok. 16,2 tys. ha gruntów. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: łódzkim, śląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i opolskim, a najniższe w województwach: lubuskim i lubelskim.

Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej 300 ha i więcej – 21,8 tys. zł/1 ha, a następnie dla nieruchomości o powierzchni do 1 ha – 19,4 tys. zł za 1 ha. Najniższe ceny uzyskano w grupie obszarowej 1–10 ha – 13,3 tys. zł/1 ha. Wzrost cen w trzecim kwartale 2010 r. odnotowano głównie w województwach: łódzkim, świętokrzyskim i mazowieckim.

Według wstępnych danych na koniec III kwartału br. Agencja Nieruchomości Rolnych trwale rozdysponowała 75,8 ha, z czego 54,2 tys. ha w formie sprzedaży (podobnie kształtowała się sprzedaż na koniec III kwartału 2009 r. – 55,5 tys. ha). Najwięcej sprzedały Oddziały Terenowe w Olsztynie (6,8 tys. ha), Gdańsku (5,7 tys. ha) i Szczecinie (4,9 tys. ha). Wśród innych trwałych form rozdysponowania nieruchomości Zasobu dominują nieodpłatne przekazania uprawnionym podmiotom, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego (głównie gminom), Lasom Państwowym i kościelnym osobom prawnym. Największe powierzchnie przekazały: OT Olsztyn, Filia w Koszalinie i OT Gdańsk.

Podobał się artykuł? Podziel się!