Poseł Jacek Bogucki (SP)  wystosował interpelację dotyczącą ochrony ziemi rolnej. „Już teraz obserwujemy ogromne zainteresowanie nabywców zagranicznych ziemią rolną w Polsce, którego przejawem są liczne transakcje nabywania ziemi rolnej przez zagraniczne podmioty, które wykorzystują do tego celu obywateli polskich, nazywanych potocznie słupami. Organizacje rolnicze szacują, że ta sytuacja może dotyczyć już setek tysięcy hektarów ziemi rolnej w Polsce” - stwierdził.

Podkreślił też, że ziemia rolnicza jest dobrem wymagającym należytej troski i ochrony, należy ją chronić, tym bardziej że światu zagraża poważny kryzys żywnościowy - jak podaje Światowa Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa, w 2050 r. na świecie będzie brakowało o 70 proc. więcej żywności niż obecnie.

W tym kontekście poseł podkreślił, że możliwości finansowe polskich rolników są nadal mniejsze niż konkurujących z nimi o ziemię rolników unijnych: „Niestety warto zaznaczyć, że polscy rolnicy są wciąż dyskryminowani zbyt niskimi dopłatami bezpośrednimi, co wiąże się z tym, że nie mogą rywalizować z otrzymującymi znacznie wyższe dopłaty rolnikami z krajów tzw. starej Unii Europejskiej. Z całą pewnością możliwość wykupu ziemi przez podmioty zagraniczne jeszcze dodatkowo pogorszy sytuację polskiego rolnika.”

Mimo lepszej sytuacji ekonomicznej, rolnicy unijni są chronieni przed wykupem ziemi przez cudzoziemców:  „W większości krajów UE mimo równego dostępu dla wszystkich wprowadzono wiele ograniczeń np. zobowiązujących kupującego do osiedlenia się, samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, posiadania kwalifikacji rolniczych, prawo pierwokupu dla właścicieli gruntów sąsiednich czy zakaz wydzierżawiania. Tak więc w praktyce cudzoziemcowi bardzo trudno jest kupić ziemię w wielu krajach UE.”

Dlatego poseł pytał:

  „1. Jaka jest koncepcja rządu dotycząca stworzenia w Polsce bariery prawnej przed wykupowaniem naszej ziemi przez zagraniczne spółki i wszelkie podmioty z udziałem kapitału zagranicznego?

   2. Czy ministerstwo rozważa przeprowadzenie zmian legislacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia regulacji prawnych np. podobnych do obowiązujących w innych państwach UE?

   3. Czy zostanie opracowany program, którego celem będzie umożliwienie w okresie do 2016 r. nabycia ziemi dotychczas dzierżawionej w oparciu o system preferencyjnych kredytów na jej zakup?